ΕΡΓΑΣΙΑ

Δήμος Πειραιά: 50 θέσεις εργασίας - Όλες οι πληροφορίες

Δήμος Πειραιά: 50 θέσεις εργασίας - Όλες οι πληροφορίες

Δήμος Πειραιά: Ανοίγουν 50 θέσεις εργασίας - Δείτε ειδικότητες

Ο Δήμος Πειραιά, ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου Πειραιά, που εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:

17 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
8 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
5 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ
3 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ
1 ∆Ε ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ
3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΩΝ
1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ
1 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ
2 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
3 ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ
3 ∆Ε ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, αποκλειστικά ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ.18535, Πειραιάς, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού ∆ικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 13, υπόψιν κας Μοίρου Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2132022250 & 566), από 29 -01-2021 έως και 08-02-2021.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Ροή Ειδήσεων