ΕΡΓΑΣΙΑ

ΟΑΕΔ: Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στο πρόγραμμα 5.000 θέσεων εργασίας

ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ: Λόγω τεχνικών προβλημάτων ο Οργανισμός ανακοίνωσε την παράταση στην υποβολή των δικαιολογητικών του «Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 άνεργους νέους έως 29 ετών»

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης στους ωφελούμενους του «Προγράμματος Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 5.000 άνεργους νέους έως 29 ετών» λόγω τεχνικών προβλημάτων παρατείνεται έως 14 Ιουλίου.

Η προθεσμία υποβολής για τους υπολειπόμενους μήνες εργασιακής εμπειρίας θα είναι το πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο 10 της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 2/2021.

Οι πάροχοι καλούνται ως πιστοποιημένοι χρήστες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία στο πεδίο Υπαγωγές και να επισυνάψουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία:

  • δηλώνεται ότι η δράση υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
  • πιστοποιείται, στον ΟΑΕΔ, η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των ωφελουμένων, προκειμένου να τους καταβληθεί η αποζημίωση.

β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του παρόχου/επιχείρησης, στην οποία αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε ωφελούμενο:

  • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
  • Ημερομηνία υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας
  • Επωνυμία παρόχου/επιχείρησης
  • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) vi. Αριθμός Μητρώου (ΑΜ) e-ΕΦΚΑ
  • Αριθμός καταθετικού λογαριασμού σε μορφή IBAN (με πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο), μόνο για τον πρώτο μήνα

Ημέρες απόκτησης εργασιακής εμπειρίας

  • Συνολικό ποσό αποζημίωσης
  • γ) Αντίγραφο παρουσιολογίου που τηρείται στον πάροχο/επιχείρηση.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.