ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακάλυψη του Μ. Αλεξάνδρου στην επικοινωνία

Η ανακάλυψη του Μ. Αλεξάνδρου στην επικοινωνία

Πώς επικοινωνούσε ο Μέγας Αλέξανδρος όταν βρισκόταν σε μακρινές αποστάσεις; Ανακάλυψε ο ίδιος τον τρόπο.

Ηταν ο Τηλεβόας...Ο Μ. Αλέξανδρος ήταν ο πρώτος που συνέλαβε τη ιδέα της αναπαραγωγής ήχων μέσω του ακουστικού τηλέγραφου ο οποίος μπορούσε να μεταφέρει τους ήχους μέσω του αέρα σε μακρινές αποστάσεις. Αποτελούνταν από ένα τρίποδο ύψους τεσσάρων μέτρων ενωμένο στη κορυφή, από την οποία ξεκινούσε ένα σκοινί που συγκρατούσε ένα στρογγυλό ηχητικό κέρας μεγάλου μεγέθους.