Ιστορική στιγμή: «Πράσινο φως» από την ΕΕ για τη δεύτερη φάση του Brexit

Ιστορική στιγμή: «Πράσινο φως» από την ΕΕ για τη δεύτερη φάση του Brexit

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σήμερα (15/12) να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων του Brexit με το Ηνωμένο Βασίλειο, που θα επικεντρώνεται στη μεταβατική περίοδο και τη μελλοντική εμπορική σχέση.

Συγκεκριμένα, στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής οι Ευρωπαίοι ηγέτες επισημαίνουν ότι η πρόοδος που επετεύχθη κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι επαρκής, για να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση που αφορά τη «μεταβατική περίοδο» και το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων της χώρας με την ΕΕ.

Στα συμπεράσματα υπογραμμίζεται, επίσης, ότι στη δεύτερη φάση, οι διαπραγματεύσεις μπορούν να σημειώσουν πρόοδο μόνο όταν ικανοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το Ην. Βασίλειο κατά την πρώτη φάση των διαπραγματεύσεων. Επισημαίνεται, επίσης, ότι στις διαπραγματεύσεις της δεύτερης φάσης για τη μεταβατική περίοδο και για το πλαίσιο των μελλοντικών σχέσεων, συνεχίζουν να ισχύουν, στο σύνολό τους, οι κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2017 και πρέπει να γίνουν σεβαστές.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη του την πρόταση του Ην. Βασιλείου για μεταβατική περίοδο περίπου δύο ετών και συμφωνεί να διαπραγματευτεί, καλύπτοντας όλο το ευρωπαϊκό κεκτημένο, καθώς σημειώνεται ότι το Ην. Βασίλειο, ως τρίτη χώρα, δεν θα συμμετέχει πλέον στην λήψη αποφάσεων των κοινοτικών οργάνων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρουσιάσει συστάσεις για τη μεταβατική περίοδο, και το Συμβούλιο να εγκρίνει τις πρόσθετες οδηγίες διαπραγμάτευσης σχετικά με τις μεταβατικές ρυθμίσεις τον Ιανουάριο του 2018.

Δεδομένου ότι η Βρετανία θα εξακολουθήσει να συμμετέχει στην τελωνειακή ένωση και στην ενιαία αγορά (με τις τέσσερις ελευθερίες) κατά τη διάρκεια της μετάβασης, θα πρέπει να συνεχίσει να συμμορφώνεται με την εμπορική πολιτική της ΕΕ, να εφαρμόζει δασμούς της ΕΕ και να εισπράττει δασμούς της ΕΕ να διασφαλιστεί ότι όλοι οι έλεγχοι της ΕΕ εκτελούνται στα σύνορα έναντι άλλων τρίτων χωρών.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις διαπραγματεύσεις και θα εγκρίνει πρόσθετες κατευθυντήριες γραμμές τον Μάρτιο του 2018, σχετικά με το πλαίσιο για τις μελλοντικές σχέσεις. Τέλος, καλεί το Ηνωμένο Βασίλειο να παράσχει περαιτέρω σαφήνεια σχετικά με τη θέση του σχετικά με το πλαίσιο για τη μελλοντική σχέση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters