Μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ

Μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας στις ΗΠΑ

Το ποσοστό ανεργία στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 9% για τον μήνα Οκτώβριο χάρη στον μεγάλο αριθμό προσλήψεων που έγιναν τον συγκεκριμένο αυτό μήνα.

Τον Οκτώβριο  το ποσοστό των ανέργων μειώθηκε κατά 1% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο διαμορφωθέν στο 9% του εργατικού δυναμικού.
Αυτό είναι και το χαμηλότερο ποσοστό για ένα τουλάχιστον εξάμηνο ενώ για 130 συνεχή μήνα δημιουργήθηκαν περισσότερες θέσεις εργασίας από όσες καταργήθηκαν. 

Η Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Fed) έχει ήδη επισημάνει ότι, προκειμένου να αφομοιώνεται όλος ο αριθμός των νέων που πιάνουν για πρώτη φορά δουλειά, πρέπει μηνιαίως να δημιουργούνται 150 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Για τον Οκτώβριο του 2012 η Fed προβλέπει οι άνεργοι να αντιπροσωπεύουν περίπου το 8,5% του εργατικού δυναμικού.