ΚΥΠΡΟΣ

Δημητριάδης: Απαραίτητη η πιστή εφαρμογή του μνημονίου

Δημητριάδης: Απαραίτητη η πιστή εφαρμογή του μνημονίου

Την αναγκαιότητα εφαρμογής του μνημονίου επεσήμανε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρο Πανίκος Δημητριάδης, στην ομιλία του ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών στα πλαίσια παρουσίασης του κρατικού προϋπολογισμού.

Ταυτόχρονα, ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η συναίνεση όλων των εμπλεκομένων μερών στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της Κύπρου έναντι των δανειστών της. Αναφέρθηκε ειδικότερα στο σημαντικό ρόλο των θεσμών του κράτους συμπεριλαμβανομένης της ανεξάρτητης κεντρικής τράπεζας, στην οικονομική ανάπτυξη.

Σε ό,τι αφορά τον τραπεζικό τομέα, είπε ο Διοικητής, «είναι πεποίθησή μου ότι η πιστή εφαρμογή της συμφωνίας αυτής (του μνημονίου) αποτελεί την ισχυρή βάση για σταδιακή ανατροπή των αρνητικών εξελίξεων που σημειώθηκαν τα τελευταία χρόνια ως απότοκο της κρίσης χρέους στη ζώνη του ευρώ, της μεγάλης έκθεσης του τραπεζικού μας συστήματος στην ελληνική οικονομία αλλά και της χειροτέρευσης της δημοσιονομικής κατάστασης στην ίδια τη χώρα μας».

Αναφέρθηκε στην πορεία ανακεφαλαιοποίησης και αναδιάρθρωσης του τραπεζικού τομέα και ειδικότερα στην Τράπεζα Κύπρου και στο Συνεργατισμό.

«Ως αποτέλεσμα της ανακεφαλαιοποίησης, ο τραπεζικός τομέας αναμένεται να διαθέτει κατά το τέλος του 2013 αξιόλογου ύψους κεφάλαια που δύναται να χρησιμοποιηθούν για να απορροφήσουν τυχόν περαιτέρω κλυδωνισμούς κατά το 2013 και ενδεχομένως το 2014», ανέφερε.

Σε σχέση με τις προοπτικές του τραπεζικού τομέα το 2014 ο κ. Δημητριάδης εκτίμησε ότι εξ’ αιτίας της αναμενόμενης περαιτέρω επιδείνωσης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, προβλέπεται ότι ο τομέας θα υποστεί περαιτέρω ζημιές λόγω αυξημένων προβλέψεων, αυξημένων μη εξυπηρετούμενων δανείων, αύξησης της ανεργίας, μείωσης των εισοδημάτων των νοικοκυριών, περιορισμού των πωλήσεων και μείωσης των κερδών των επιχειρήσεων».

Σε αναφορά του στις ευρύτερες μακροοικονομικές εξελίξεις, ο Διοικητής της Κεντρικής είπε ότι αναμένεται «πως η μείωση του ΑΕΠ για το 2013 θα περιοριστεί κάτω από το 8,7%, που αρχικά προβλεπόταν στο Πρόγραμμα Συναντίληψης».

Εντούτοις, σημείωσε, «οι επιπτώσεις στην οικονομία και στους πολίτες παραμένουν πρωτόγνωρες».

«Η συνεχιζόμενη μείωση της παραγωγής οδήγησε σε μια συνεχή και σημαντική αύξηση του ποσοστού ανεργίας, σε πρωτοφανή για την Κύπρο επίπεδα, ιδιαίτερα ανάμεσα στους νέους», είπε.