Γεμάτο με συναντήσεις και σήμερα το πρόγραμμα της Τρόικα στην Κύπρο

Γεμάτο με συναντήσεις και σήμερα το πρόγραμμα της Τρόικα στην Κύπρο

Κλιμάκια της Τρόικας θα συνεχίσουν και σήμερα Τετάρτη, με εντατικούς ρυθμούς συναντήσεις με υπηρεσίες και υπουργεία της Δημοκρατίας.

Επαφές θα γίνουν στο Γραφείο Προγραμματισμού για τα δημοσιονομικά και το σκέλος των διαρθρωτικών αλλαγών.

Στις 09:00 άρχισε συνάντηση μεταξύ τεχνοκρατών της Τρόικας και τεχνοκρατών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία θα συζητηθεί το φλέγον θέμα της ανεργίας και ειδικότερα η δραστηριοποίηση των ανέργων, η καταπολέμηση της ανεργίας μεταξύ των νέων και η κινητικότητα εργατικού δυναμικού.

Την ίδια ώρα τεχνοκράτες του ΥΠΟΙΚ και της ΚΤΚ θα συζητήσουν με τεχνοκράτες της Τρόικας θέματα δημοσιονομικής πολιτικής.

Στις 10:00 αναλυτές της Τράπεζας Κύπρου θα συναντηθούν με τεχνοκράτες της Τρόικα θα συζητήσουν τις μακροοικονομικές προβλέψεις της Τράπεζας (ανεργία, ρυθμός ανάπτυξης, πληθωρισμός) στη βάση των οποίων καθορίζονται οι προβλέψεις της Τράπεζας για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Σε παράλληλη χωριστή συνάντηση θα συζητηθούν οι εξελίξεις στην κυπριακή οικονομία στην παρουσία του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Μεταξύ 11:00 και 13:00 τεχνοκράτες της Τρόικας και τεχνοκράτες του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εμπορίου και του Υπουργείου Συγκοινωνιών θα συζητήσουν το θέμα των ιδιωτικοποιήσεων.

Στις 14:00 τεχνοκράτες του ΥΠΟΙΚ και της ΚΤΚ θα ενημερώσουν την Τρόικα για θέματα που αφορούν το Δημοσιονομικό Πλαίσιο, ενώ την ίδια ώρα σε άλλη συνάντηση θα συζητηθεί το θέμα των μακροοικονομικών εξελίξεων με αντιπροσωπείες της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ και τεχνοκράτες του ΥΠΟΙΚ και της ΚΤΚ.

Στις 16:00 τεχνοκράτες της Τρόικας θα συζητήσουν με τεχνοκράτες του Υπ. Εργασίας, του ΥΠΟΙΚ και της Στατιστικής Υπηρεσίας το θέμα του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας στην Κύπρο. Ειδικότερα θα συζητηθούν οι ελάχιστες καταναλωτικές ανάγκες ενός νοικοκυριού, το προτεινόμενο Σχέδιο Εγγυημένου Ελάχιστου Εισοδήματος και η μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων στο Υπ. Εργασίας.

Σε χωριστή συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα στο Γραφείο Προγραμματισμού, τεχνοκράτες της Τρόικα θα συζητήσουν με αντιπροσωπεία του ΚΟΤ και τεχνοκράτες του Υπ. Εμπορίου, του Υπ. Συγκοινωνιών και του ΥΠΟΙΚ το Σχέδιο Δράσης για τον τουρισμό.

Τέλος στις 18:00, θα εξεταστεί το θέμα των δημοσίων δαπανών στο θέμα της Υγείας, το ΓΕΣΥ και τα συστήματα πληροφορικής, παρουσία τεχνοκρατών του Υπ. Υγείας, του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και του ΥΠΟΙΚ.