Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης για την κυπριακή οικονομία

Προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης για την κυπριακή οικονομία

Στο 1,7% θα διαμορφωθεί ο ρυθμός ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, με βάση προβλέψεις της για τις χώρες, στις οποίες δραστηριοποιείται.

Σύμφωνα με τις ίδιες προβλέψεις, το κυπριακό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2%, το 2017.