ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αττική Οδός: Πιστοποιήθηκε για την ασφάλεια και το περιβάλλον

Αττική Οδός: Πιστοποιήθηκε για την ασφάλεια και το περιβάλλον

Την «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.», εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού, επαναπιστοποίησε η TÜV HELLAS (TÜV NORD) σε μια σειρά από συστήματα που είναι κομβικά τόσο για την ομαλή λειτουργία του αυτοκινητόδρομου όσο και για την ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των χιλιάδων οδηγών που τη χρησιμοποιούν καθημερινά.

Συγκεκριμένα, η επαναπιστοποίηση από την TÜV HELLAS (TÜV NORD) αφορά στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το ISO 9001:2015, στο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση το ISO 14001:2015, στο Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας σύμφωνα με το ISO 45001:2018 καθώς και στο Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας με βάση το ISO 39001:2012.

Οι σχετικές επιθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλο το μήκος του αυτοκινητόδρομου αλλά και στις εγκαταστάσεις της Αττικής Οδού, εξασφαλίζοντας κατ' αυτό τον τρόπο την πλήρη συμμόρφωση της Αττικές Διαδρομές με τα σχετικά πρότυπα σε όλα τα επίπεδα.

Σημειώνεται επίσης, ότι εντός των προσεχών εβδομάδων θα πραγματοποιηθεί επιθεώρηση της εταιρείας με στόχο την επαναπιστοποίηση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης με βάση το ISO 50001:2018, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευση της Αττικές Διαδρομές σε βιώσιμες πρακτικές και συγκεκριμένα στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της λειτουργίας της.