ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το «ΜΗΔΕΝ» γίνεται στόχος που πετυχαίνουμε μαζί – Η βιώσιμη ανάπτυξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Το «ΜΗΔΕΝ» γίνεται στόχος που πετυχαίνουμε μαζί – Η βιώσιμη ανάπτυξη της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας

Με στόχο το «ΜΗΔΕΝ» και σε τέσσερις βασικούς τομείς σχεδιάζει τη βιώσιμη ανάπτυξη προς το μέλλον η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ηγετική δύναμη στον κλάδο της ζυθοποιίας στην Ελλάδα.

Κάνοντας πράξη αυτό που παραμένει ζητούμενο σήμερα για την ανθρωπότητα, την κλιματική ουδετερότητα, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει ήδη θέσει σε εφαρμογή και ακολουθεί ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, με τίτλο «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ» και στόχο ένα καλύτερο μέλλον για όλους, ένα καλύτερο «αύριο» που ξεκινά από «σήμερα».

Το συγκεκριμένο πλάνο στηρίζεται σε τέσσερις πυλώνες, καθένας εκ των οποίων στοχεύει σε μηδενισμό – όσο κι αν αυτό ακούγεται, ενδεχομένως, παράδοξο ως «στόχος». Έτσι, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία στοχεύει σε:

• Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, με σεβασμό προς το περιβάλλον
• Μηδενική σπατάλη νερού, κατά την παραγωγική διαδικασία των προϊόντων της
• Μηδενική κατάχρηση αλκοόλ, μέσω της ενεργούς προώθησης της υπεύθυνης κατανάλωσης
• Μηδενικά ατυχήματα στον χώρο εργασίας, υιοθετώντας μια ολιστική κουλτούρα υγείας και ασφάλειας

Μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα

Είναι ο πρωταρχικός στόχος του πλάνου «Μαζί προς το ΜΗΔΕΝ», καθώς η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ως μια περιβαλλοντικά υπεύθυνη επιχείρηση, έχει ήδη δεσμευθεί για τον εκμηδενισμό του ανθρακικού της αποτυπώματος στα επόμενα χρόνια. Αξίζει να αναφερθεί πως ο στόχος αυτός ήδη υλοποιείται, καθώς από το 2015 έχει επιτευχθεί μείωση των εκπομπών άνθρακα κατά 52%, ενώ ίδιο είναι και το ποσοστό μείωσης της κατανάλωσης θερμικής ενέργειας. Η μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας την ίδια χρονική περίοδο φτάνει στο 35%. Οι μονάδες παραγωγής της εταιρείας ενσωματώνουν παραγωγικές διαδικασίες που συνάδουν με απόλυτα φιλικούς προς το περιβάλλον μηχανισμούς, με παράλληλη τήρηση των αυστηρότερων προδιαγραφών ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας. Ο εξοπλισμός άλλωστε εκσυγχρονίζεται διαρκώς, προκειμένου να επιτυγχάνεται ολοένα και μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον, επαναξιολογείται ετησίως κάθε στάδιο στην εξαιρετικά απαιτητική αλυσίδα εφοδιασμού.

Μηδενική σπατάλη νερού

Ένα από βασικά συστατικά των προϊόντων της εταιρείας και, παράλληλα, πολύτιμος φυσικός πόρος είναι το νερό. Έτσι, η μείωση της κατανάλωσής του στο απολύτως απαραίτητο είναι ένας από τους κύριους στόχους της εταιρείας. Με την ενσωμάτωση τεχνολογικών λύσεων και καινοτομιών, αλλά και με προσεκτικές, οργανωμένες και απολύτως στοχευμένες κινήσεις, έχει καταφέρει ήδη η κατανάλωση νερού να μειωθεί κατά 48% από το 2015, ενώ το 2021 ολοκληρώθηκε η διαδικασία χαρτογράφησης νερού για τον προσδιορισμό περιοχών βελτίωσης και στις δύο παραγωγικές της μονάδες, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα Ευβοίας, με εστίαση στη γραμμή εμφιάλωσης.

Μηδενική κατάχρηση αλκοόλ

Η υπευθυνότητα είναι το σημείο – κλειδί σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ και η μηδενική κατάχρηση αλκοόλ αποτελεί βασικό πυλώνα της βιωσιμότητας για την Ολυμπιακή Ζυθοποιία. Με σοβαρότητα, συνεχείς ενημερωτικές καμπάνιες και πρακτικές παρεμβάσεις προχωρά σταθερά στην υλοποίηση και αυτού του στόχου, ώστε όλα τα προϊόντα της να προκαλούν αποκλειστικά ευχαρίστηση, χαρά και χαλάρωση. Για τον σκοπό αυτό, τονίζεται πάντα η σημασία της υπεύθυνης κατανάλωσης, με μέτρο και υπευθυνότητα, με το μήνυμα αυτό να είναι εμφανές στο σύνολο των συσκευασιών και των επικοινωνιακών υλικών των αλκοολούχων προϊόντων της. Παράλληλα, προωθείται διαρκώς η κατηγορία της Μπύρας Χωρίς Αλκοόλ στην ελληνική αγορά, ενώ και το ίδιο το προσωπικό της εταιρείας εκπαιδεύεται προς την κατεύθυνση αυτή, με δράσεις που συνδυάζουν την υπεύθυνη κατανάλωση με τις ασφαλείς μετακινήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσα στο 2021 εγκαταστάθηκε αλκοολόμετρο (Interlock) στο σύνολο των οχημάτων του εταιρικού στόλου, αναδεικνύοντας έτσι την Ολυμπιακή Ζυθοποιία στην πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που υλοποιεί κάτι αντίστοιχο. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν εκπαιδεύσεις, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, στο σύνολο των εργαζομένων που διαθέτουν εταιρικό όχημα, σχετικά με το πώς θα πρέπει να συνδυάζεται η ασφαλής οδήγηση με την υπεύθυνη κατανάλωση, καθώς και σε συμπεριφορές προς αποφυγή. Έτσι, πλέον, οι εργαζόμενοι έχουν στη διάθεσή τους ένα χρήσιμο εργαλείο πρόληψης, όπως είναι το αλκοολόμετρο, ενώ διαθέτουν και τις γνώσεις για ασφαλή κατανάλωση αλκοόλ.

Μηδενικά ατυχήματα στον χώρο εργασίας

Ο τέταρτος πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας αφορά στην υγεία και στην ασφάλεια των εργαζομένων, μέσα από την υλοποίηση του στόχου για μηδενικά ατυχήματα στον χώρο εργασίας. Πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη προσοχή, πετυχαίνοντας αύξηση 38% στο ποσοστό συμμόρφωσης ως προς του βασικούς κανόνες ασφαλείας για το διάστημα 2017-2021, αλλά και σταθερή μείωση του δείκτη ρυθμού ατυχημάτων στον χώρο εργασίας.

Προωθώντας την κουλτούρα αυτή, έχει δημιουργήσει ένα σύνολο διαδικασιών και κανόνων, μεταξύ των οποίων και οι «Βασικοί Κανόνες Ασφάλειας» (Life Saving Rules), οι οποίοι, μεταξύ άλλων, δίνουν τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να εντοπίζουν εγκαίρως μη ασφαλείς συμπεριφορές αλλά και να συμβάλλουν στην υιοθέτηση πιο ασφαλών τρόπων εργασίας. Στόχος της πενταετίας που ολοκληρώνεται φέτος (2022), είναι η σταδιακή μείωση των ατυχημάτων σε ετήσια βάση, ενώ έως το 2030 ο στόχος αυτός φτάνει στα μηδενικά ατυχήματα στον χώρο εργασίας.

Παράλληλα:

• Πραγματοποιείται συνεχής επικοινωνία μέσω εκπαιδεύσεων και εσωτερικών σημάνσεων στο σύνολο των εγκαταστάσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την εσωτερική καμπάνια ενημέρωσης «Do’s & Don'ts», που υλοποιήθηκε συνολικά πέντε φορές εντός του 2021.
• Έχουν συσταθεί ομάδες πρώτων βοηθειών, οι οποίες επίσης αποτελούνται από εργαζόμενους-εθελοντές όλων των Τμημάτων και Διευθύνσεων και εκπαιδεύονται από τον Ερυθρό Σταυρό, λαμβάνοντας αντίστοιχη πιστοποίηση.
• Πραγματοποιούνται μηνιαίες ενημερωτικές συναντήσεις σχετικά με τα ατυχήματα που έχουν συμβεί στον Όμιλο Carlsberg διεθνώς, ενώ λειτουργεί σύστημα καταγραφής αναφορών και παρατηρήσεων ασφαλείας των «παρ’ ολίγον ατυχημάτων», όπου διερευνώνται διεξοδικά μη ασφαλείς συμπεριφορές και συνθήκες.
• Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια σε σχέση με την οδήγηση, καθώς το 2021 υλοποιήθηκαν δύο διαδικτυακές εκπαιδεύσεις οδήγησης («Alert Driving»), που πρόκειται να επαναληφθούν και το 2022.

Επίσης, το πρωτοποριακό μέτρο της εγκατάστασης αλκοολόμετρου στα εταιρικά οχήματα συνδυάζει την υπεύθυνη κατανάλωση με την υγεία και την ασφάλεια, ενισχύοντας την κουλτούρα μηδενικών ατυχημάτων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι το 2021 η Ολυμπιακή Ζυθοποιία τιμήθηκε με «Χρυσή» διάκριση στην κατηγορία «Κουλτούρα Υγείας και Ασφάλειας» στα Health & Safety Awards.

Ο δρόμος προς το μέλλον είναι ο δρόμος της βιώσιμης ανάπτυξης και η Ολυμπιακή Ζυθοποιία έχει ήδη ξεκινήσει την πορεία αυτή, χρόνια τώρα. Με στόχο το «ΜΗΔΕΝ» στους τέσσερις βασικούς της πυλώνες, υλοποιεί μεθοδικά και αποτελεσματικά ένα ολοκληρωμένο πλάνο για ένα καλύτερο μέλλον για το περιβάλλον και την κοινωνία, με σεβασμό στη φύση και τον άνθρωπο.

Το who is who

Με δύο ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και τη Ριτσώνα Ευβοίας, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία διαθέτει παραγωγική δυναμικότητα 2,1 εκατ. εκατόλιτρων ετησίως. Αυτή τη στιγμή στο δυναμικό της ανήκουν περισσότεροι από 450 εργαζόμενοι, ενώ περισσότεροι από 1.000 είναι οι συνεργάτες της στο χονδρεμπόριο. Προϊόντα της, οι καταναλωτές βρίσκουν σε πάνω από 112.500 σημεία πώλησης πανελλαδικά ενώ 11 προϊόντα παράγονται στην Ελλάδα. Παράλληλα, τα προϊόντα της εξάγονται σε 39 χώρες και στις πέντε ηπείρους.

Ροή Ειδήσεων