ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πως θα γραφτείτε στο νέο TAXISnet

Πως θα γραφτείτε στο νέο TAXISnet
Με τρεις κινήσεις θα μπορούν οι φορολογούµενοι να αποκτήσουν πρόσβαση στο νέο, αναβαθµισµένο TAXISnet...

Με τρεις κινήσεις θα μπορούν οι φορολογούµενοι να αποκτήσουν πρόσβαση στο νέο, αναβαθµισµένο TAXISnet, µέσω του οποίου θα παρέχονται νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, όπως πρόσβαση στη συνολική φορολογική εικόνα, µεταβολές προσωπικών στοιχείων επιχείρησης και εξουσιοδοτήσεις σε λογιστές.

Mε υπουργική απόφαση του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ορίζεται ότι ο υποψήφιος νέος χρήστης του TAXISnet συµπληρώνει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής του, δηλώνοντας το όνοµα (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που επιθυµεί να έχει ως χρήστης του συστήµατος.

Στη συνέχεια ο φορολογούµενος λαµβάνει από τη ΓΓΠΣ σηµείωµα, στο οποίο αναγράφονται ο ΑΦΜ, η ηµεροµηνία και η ώρα υποβολής της αίτησης, καθώς επίσης και η προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να µεταβεί στην εφορία του για να παραλάβει τον κλειδάριθµο και να ολοκληρώσει το δεύτερο βήµα, έχοντας µαζί του αστυνοµική ταυτότητα ή διαβατήριο και βέβαια τον ΑΦΜ του.

Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να πάνε στην εφορία αυτοπροσώπως, σε αντίθεση µε επιχειρήσεις που µπορεί να πάει νόµιµος εκπρόσωπος.

Από την εφορία του ο φορολογούµενος παραλαµβάνει έναν κλειδάριθµο, τον οποίο θα χρησιµοποιήσει µαζί µε το όνοµα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την ενεργοποίηση του λογαριασµού του.

Οι υφιστάµενοι χρήστες του TAXISnet θα µπορούν να υποβάλουν κάθε είδους δήλωση, όπως και σήµερα.

Αν επιθυµούν να κάνουν χρήση των νέων υπηρεσιών, θα πρέπει να πάνε στην εφορία τους µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2011 για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία έγκρισης της αίτησης.

Πηγή: www.newscode.gr

Ροή Ειδήσεων