ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΒΖ: 373 θέσεις εποχικού προσωπικού

ΕΒΖ: 373 θέσεις εποχικού προσωπικού

Εποχιακές προσλήψεις κάνει η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης.

Ειδικότερα, στο Πλατύ θα καλυφθούν 233 θέσεις εκ των οποίων: τέσσερις θέσεις γεωπόνων ΠΕ για τις κεντρικές εγκαταστάσεις, δύο θέσεις γεωπόνων ΠΕ για το Μαυροδένδρι Κοζάνης, μία θέση γεωπόνου ΠΕ για το Ξινό Νερό Φλώρινας, μία θέση γεωπόνου ΠΕ για την Κατερίνη, μία θέση γεωπόνου ΠΕ για τη Λάρισα, μία θέση χημικού μηχανικού ΠΕ, δύο θέσεις νοσηλευτών ΤΕ ή ΔΕ, δύο θέσεις λογιστών ΤΕ, 10 θέσεις μηχανολόγων ΤΕ, δύο θέσεις ηλεκτρολόγων ΤΕ για τις κεντρικές εγκαταστάσεις, μία θέση ηλεκτρολόγου ΤΕ για τη Λάρισα, μία θέση ηλεκτρολόγου ΤΕ για το Μαυροδένδρι, 14 θέσεις για αναλυτές χημείου ΤΕ ή ΔΕ, δύο θέσεις χειριστών λεβήτων-στροβίλων ΤΕ, δύο θέσεις διοίκησης επιχειρήσεων ΤΕ, 10 θέσεις υπαλλήλων γραφείου ΔΕ για τις κεντρικές εγκαταστάσεις, τρεις θέσεις υπαλλήλων γραφείου ΔΕ για το Μαυροδένδρι, δύο θέσεις υπαλλήλων γραφείου ΔΕ για το Ξινό Νερό.

Επίσης, θα καλυφθούν μία θέση υπαλλήλου γραφείου ΔΕ για την Κατερίνη, τέσσερις θέσεις υπαλλήλων γραφείου ΔΕ για τη Λάρισα, δύο θέσεις οδηγών φορτηγών ΔΕ, μία θέση φορτηγού-λεωφορείου ΔΕ, πέντε θέσεις χειριστών φορτωτών ΔΕ για τις κεντρικές εγκαταστάσεις, δύο θέσεις χειριστών φορτωτών ΔΕ για τη Λάρισα, τρεις θέσεις ηλεκτροτεχνιτών-χειριστών straker ΔΕ, δύο θέσεις ηλεκτροτεχνιτών ΔΕ, τέσσερις θέσεις χειριστών γεωργικών μηχανημάτων ΔΕ για το Μαυροδένδρι, δύο θέσεις χειριστών γεωργικών μηχανημάτων ΔΕ για το Ξινό Νερό, έξι θέσεις εφαρμοστών ΔΕ για τη Λάρισα, 58 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ για τις κεντρικές εγκαταστάσεις, 10 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ για το Μαυροδένδρι, πέντε θέσεις εργατών ΥΕ για το Ξινό Νερό, πέντε θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ για την Κατερίνη, 11 θέσεις εργατών γενικών καθηκόντων ΥΕ για τη Λάρισα, δύο θέσεις χειριστών μηχανημάτων επεξεργασίας σπόρων ΥΕ.

Ακόμα, ζητούνται άτομα για τέσσερις θέσεις βοηθών ασβεστοκάμινου ΥΕ, πέντε θέσεις βοηθών χειριστών πλυντηρίου τεύτλων ΥΕ, τέσσερις θέσεις βοηθών χειριστών κοπτικών μηχανών ΥΕ, δύο θέσεις βοηθών χειριστών εκχύλισης ΥΕ, δύο θέσεις βοηθών πρεσών νωπού πολτού ΥΕ, τέσσερις θέσεις βοηθών χειριστών ξηραντηρίου πολτού ΥΕ, μία θέση συντηρητή-χειριστή μηχανής κρυστάλλωσης ΥΕ, δύο θέσεις βοηθών χειριστών φυγόκεντρων μηχανών ΥΕ, οκτώ θέσεις συντηρητών-τροφοδοτών τεύτλων ΥΕ, τέσσερις θέσεις βοηθών τμήματος Pellets ΥΕ, τέσσερις θέσεις βοηθών συντηρητών ξυραντηρίου και μηχανημάτων συσκευασίας ΥΕ, μία θέση χειριστή μηχανήματος καθαρισμού χυμού ΥΕ, δύο θέσεις αγρεργατών ΥΕ και έξι θέσεις προσωπικού καθαριότητας ΥΕ.

Σέρρες

Στις Σέρρες θα καλυφθούν 140 θέσεις εκ των οποίων: τέσσερις γεωπόνων ΠΕ, δύο χημικοί ή χημικοί μηχανικοί ΠΕ, δύο νοσηλευτές ΤΕ, δύο συντηρητές-χειριστές μηχανημάτων ξηράς εκφόρτωσης ΔΕ, δύο συντηρητές-χειριστές γερανογέφυρας ΔΕ, πέντε χειριστών φορτωτών ΔΕ, τέσσερις οδηγών φορτηγών ΔΕ, δύο χειριστών κλαρκ ΔΕ, οκτώ υπαλλήλων γραφείου-ζυγιστών ΔΕ, μία γραμματέα υπηρεσίας παραγωγής ηλεκτρομηχανικής υπηρεσίας ΔΕ, εννέα βοηθών αναλυτών χημείου ελέγχου παραγωγής ΔΕ, οκτώ βοηθών αναλυτών χημείου τεύτλων ΔΕ, έξι συντηρητών μηχανήματος «ταϊστή» τεύτλων ΥΕ, τέσσερις συντηρητών-χειριστών μηχανημάτων δειγματοληψίας τεύτλων ΥΕ, 16 εργατών αυλής-παραλαβής τεύτλων ΥΕ, έξι αγρεργατών ΥΕ (μερική-εκ περιτροπής απασχόληση), δύο χειριστών παλετοποιητικών μηχανών ΥΕ, τέσσερις βοηθών χειριστών πλυντηρίου τεύτλων και εγκαταστάσεων βιομηχανικού νερού ΥΕ, μία βοηθού χειριστή κοπτικών μηχανών και φίλτρων ΥΕ, πέντε βοηθών χειριστών ξηραντηρίου νωπού πολτού και πρεσών pellets ΥΕ, μία βοηθού χειριστή ασβαστοκάμινου ΥΕ 13 βοηθών χειριστών μηχανημάτων ενσάκκισης ΥΕ, έξι βοηθών χειριστών μηχανημάτων κρυστάλλωσης και αναδιάλυσης ΥΕ, τρεις χειριστών φυγόκεντρων ΥΕ, 17 εργατών παραγωγής ΥΕ, τρεις χειριστών μηχανημάτων δειγματοληψίας-χημείου παραγωγής ΥΕ και τέσσερις εργατών χημείου τεύτλων ΥΕ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τις σχετικές προκηρύξεις στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.ebz.gr (δημοσιεύσεις) καθώς και στις εγκαταστάσεις των εργοστασίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και για τις δύο προκηρύξεις λήγει στις 17 Αυγούστου.

Ροή Ειδήσεων