ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα πτώση στις κατασκευές κτιρίων

Νέα πτώση στις κατασκευές κτιρίων

Μείωση 1,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιµών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το δ΄ τρίμηνο πέρυσι, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2012, έναντι μείωσης 1% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2012 προς το 2011.

Ο ίδιος δείκτης, το δ΄ τρίµηνο 2013 σε σύγκριση µε τον δείκτη του γ΄ τριµήνου 2013, σημείωσε μείωση 1,1% έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2012.

Ενώ, ο µέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2013- Δεκεμβρίου 2013 σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012- Δεκεμβρίου 2012, σημείωσε μείωση 1,1% έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Παράλληλα, μείωση 2,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιµών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το δ΄ τρίμηνο 2013, σε σύγκριση µε τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2012, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2012 προς το 2011.

Ο ίδιος δείκτης, το δ΄ τρίµηνο 2013 σε σύγκριση µε τον δείκτη του γ΄ τριµήνου 2013, σημείωσε μείωση 0,8% έναντι μείωσης 0,4, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2012.

Ενώ, ο µέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2013- Δεκεμβρίου 2013 σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2012- Δεκεμβρίου 2012, παρουσίασε μείωση 1,4% έναντι μείωσης 0,1% που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Όπως αναφέρει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης τιµών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), εκφράζει τη μεταβολή των τιµών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές- εργολήπτες των διαφόρων επιµέρους τµηµάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων. Ενώ, ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), εκφράζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής µιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιµών των υλικών και της αµοιβής εργασίας που καταβάλλει.

Διαβάστε επίσης

Fitch: Περαιτέρω πτώση 10% στις τιμές των κατοικιών