Το 30% των νέων απασχολούνται με προσωρινή σύμβαση

Το 30% των νέων απασχολούνται με προσωρινή σύμβαση

Ένας στους τρεις νέους της ΕΕ εργάζεται σε δουλειά υποδεέστερη των προσόντων του και μάλιστα από την περάτωση των σπουδών μέχρι την εύρεση της πρώτης εργασίας, μεσολαβούν κατά μέσο όρο 36,6 μήνες. Το ίδιο ποσοστό, από τη στιγμή που περάσουν 5-7 χρόνια από τις σπουδές τους, απασχολούνται με προσωρινή σύμβαση, ή σε διαφορετικό αντικείμενο από αυτό που σπούδασαν.

Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την έκθεση της εμπειρογνώμονος του CEDEFOP, Ρένας Ψηφίδου, η οποία μίλησε στο συνέδριο με θέμα: «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση: Ευκαιρίες για τη Νεολαία-Δικαστική προστασία και θεμελιώδη δικαιώματα», που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Τόνισε, δε, ότι η ΕΕ υλοποιεί μια σειρά από δράσεις για να ενισχύσει την απασχόληση, ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση, όπως το Ευρωδιαβατήριο, που επιτρέπει στους πολίτες να παρουσιάζουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους κατά τρόπο σαφή και αποτελεσματικό όταν αναζητούν εργασία ή κατάρτιση, καθώς και το πρόγραμμα «Erasmus +».