Με κριτήριο τον ΕΝΦΙΑ θα χορηγείται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Με κριτήριο τον ΕΝΦΙΑ θα χορηγείται το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης

Σε αλλαγές του υπολογισμού του περιουσιακού κριτηρίου για την επιδότηση πετρελαίου προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών. Οι αλλαγές έγιναν στον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου, που σύμφωνα με την περσινή απόφαση (2013) προσδιοριζόταν με το ΦΑΠ του 2011, ενώ με την τροποποίηση θα υπολογίζεται βάσει του ΕΝΦΙΑ

 Η κοινή υπουργική απόφαση για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης που υπογράφει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, προβλέπει ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την εκκαθάριση ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014, υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων, κατά τον ΚΦΕ, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους, που ταυτίζεται με το έτος έναρξης της περιόδου χορήγησης του πετρελαίου θέρμανσης, να μην υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Η διαφορά σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς είναι ότι μέχρι πέρυσι λαμβανόταν υπόψη η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του υπόχρεου, συζύγου και προστατευόμενων τέκνων, όπως αυτή προέκυπτε από τα δεδομένα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου - ΦΑΠ έτους 2011 ( το όριο ήταν ξανά 200.000 ευρώ για τους άγαμους και τις 300.000 ευρώ για τους έγγαμους και τις μονογονεϊκές οικογένειες).

Στην απόφαση διευκρινίζεται πως στην περίπτωση κατά την οποία, μετά την υποβολή του αιτήματος χορήγησης επιδόματος, τροποποιηθούν τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης, με την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2014, με αποτέλεσμα, μετά την εκκαθάρισή της, να πληρούνται τα κριτήρια περιουσίας του προηγούμενου εδαφίου, υποβάλλεται από το δικαιούχο νέα αίτηση και ακολουθείται η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος.

Διαβάστε επίσης:

Επίδομα θέρμανσης: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε