Μέσω TAXISnet οι καταστάσεις πελατών

Τέθηκε σε λειτουργία σήμερα και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του TAXISnet, των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών...

Τέθηκε σε λειτουργία σήμερα και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω του TAXISnet, των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων.

Η υποβολή των καταστάσεων φέτος μπορεί να γίνει για πρώτη φορά με δυο τρόπους.

Με την απευθείας συμπλήρωση διαδικτυακής ηλεκτρονικής φόρμας. Αυτή συμπληρώνεται μέσα από τον λογαριασμό του χρήστη στο περιβάλλον του TAXISnet. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται για καταστάσεις που περιλαμβάνουν έως και 50 εγγραφές. Με τον τρόπο αυτόν, διευκολύνεται η υποβολή δηλώσεων από φορολογούμενους με σχετικά μικρό όγκο κινήσεων.

Μπορεί να γίνει με τη δημιουργία και υποβολή κατάλληλου αρχείου. Το αρχείο αυτό συχνά παράγεται αυτόματα από το σύστημα μηχανογραφημένης λογιστικής της κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί και με εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, (ΓΓΠΣ) την οποία ο χρήστης εγκαθιστά στον προσωπικό του υπολογιστή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από τον διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ (www.gsis.gr).