ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απίστευτα κόλπα για έξτρα «χαράτσι» μέσω της εισφοράς αλληλεγγύης

Απίστευτα κόλπα για έξτρα «χαράτσι» μέσω της εισφοράς αλληλεγγύης

Σημαντικά αυξημένα ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα κληθούν να καταβάλουν φέτος εκατομμύρια φορολογούμενοι.

ΠΩΣ ΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΦΟΥΣΚΩΝΟΥΝ ΤΑ ΦΕΤΙΝΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ

Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται ακόμη και πολίτες με πραγματικά ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα του ποσού των 12.000 ευρώ που είναι το εισοδηματικό όριο πάνω από το οποίο επιβάλλεται το συγκεκριμένο «χαράτσι»!

Ο λόγος είναι ότι φέτος ισχύουν νέοι συντελεστές υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από την εφαρμογή των οποίων προκύπτουν ποσά εισφοράς υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι για ποσά ετήσιου ατομικού εισοδήματος άνω των 17.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, δε, όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, υπάρχουν και πάρα πολλοί φορολογούμενοι οι οποίοι, αν και απέκτησαν το 2016 χαμηλά πραγματικά εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ που είναι το όριο απαλλαγής ή κάτω από 17.000 ευρώ που είναι το επίπεδο πάνω από το οποίο το ύψος της εισφοράς είναι αυξημένο σε σχέση με πέρυσι, θα υποχρεωθούν, εντούτοις, να εμφανίσουν στις φετινές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματα πολύ πάνω από τα όρια αυτά για τις ακόλουθες αιτίες:

– λόγω της εφαρμογής των τεκμηρίων διαβίωσης,

– λόγω του συνυπολογισμού στο συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα όλων των ποσών που εισπράχθηκαν το 2016 από όλες σχεδόν τις πηγές, ακόμη και εκείνων που φορολογήθηκαν αυτοτελώς με φόρο εισοδήματος ή απαλλάχθηκαν από το φόρο αυτό,

– λόγω της προσθήκης στο συνολικό εισόδημα και ορισμένων επιδομάτων που δίδονται για καθαρά κοινωνικούς σκοπούς και κανονικά δεν θα έπρεπε να θεωρούνται «εισοδήματα».

Οπως σημειώνεται στο δημοσίευμα του Ελεύθερου Τύπου, ο τρόπος υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κρύβει φέτος 4 ύπουλες παγίδες που αναμένεται να εκτινάξουν στα ύψη τα ποσά εισφοράς που θα κληθούν να καταβάλουν εκατομμύρια φορολογούμενοι. Ειδικότερα:

1. Η εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί και φέτος, με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, σε όσους φορολογούμενους είτε απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 2016 συνολικά εισοδήματα -φορολογούμενα και απαλλασσόμενα- μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ είτε θα εμφανιστούν με τεκμαρτά εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ προσδιορισμένα με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης. Σε κάθε περίπτωση, βάση υπολογισμού της εισφοράς θα είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος από όλες τις πηγές και του τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο προκύπτει με βάση τα τεκμήρια διαβίωσης.

Συνεπώς η εισφορά θα επιβαρύνει ακόμη και όσους το 2016 δεν απέκτησαν εισοδήματα μεγαλύτερα από 12.000 ευρώ.

2. Σε περίπτωση που τα τεκμήρια διαβίωσης προσδιορίζουν το συνολικό φορολογητέο εισόδημα σε επίπεδο υψηλότερο του δηλωθέντος εισοδήματος και ο φορολογούμενος είναι συνταξιούχος ηλικίας άνω των 65 ετών το τεκμαρτό εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δεν υπολογίζεται με μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%. Κάτι τέτοιο όμως είναι παράνομο καθώς δεν προβλέπεται από το νόμο, αλλά καθορίστηκε από το 2011 με υπουργική απόφαση.

3. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα επιβληθεί στο άθροισμα όλων των εισοδημάτων του φορολογούμενου από όλες σχεδόν τις πηγές εφόσον αυτό υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ. Στα ποσά που θα ληφθούν υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού ετήσιου ατομικού εισοδήματος επί του οποίου θα επιβληθεί η εισφορά περιλαμβάνονται:

- εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις, ενοίκια τεκμαρτά μισθώματα ιδιοχρησιμοποίησης κ.λπ.

- ορισμένα κοινωνικά επιδόματα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματος

- λοιπά εισοδήματα που φορολογούνται με ειδικό τρόπο, όπως τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας, οι τόκοι καταθέσεων κ.λπ.

- επιδόματα και βοηθήματα τα οποία δίδονται ως κοινωνικές παροχές.

4. Μέχρι πέρυσι η εισφορά υπολογιζόταν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων με συντελεστή επί ολοκλήρου του ποσού του ατομικού δηλωθέντος ή τεκμαρτού - ετήσιου εισοδήματος κάθε φυσικού προσώπου.

Από φέτος όμως ο υπολογισμός της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει με βάση μια εντελώς διαφορετικής φιλοσοφίας κλίμακα στην οποία ισχύουν πολύ πιο υψηλοί συντελεστές κλιμακούμενοι.