Ζακ Κωστόπουλος: Προθεσμία για να απολογηθεί πήρε ο κοσμηματοπώλης

Μόλις λίγα λεπτά διήρκεσε η παρουσία του…

Θέλει προσοχή! Η προειδοποίηση του Αρναούτογλου, για πιθανό σχηματισμό μεσογειακού κυκλώνα στo Ιόνιο

Βαθύ βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να σχηματιστεί στα…

Φωτιά Μάτι: Πόρισμα-κόλαφος του πραγματογνώμονα για τη φονική πυρκαγιά

Στην έκθεση του πραγματογνώμονα που είχε οριστεί…

Δημοσκόπηση Newsbomb.gr: Ποιος είναι ο βαθμός συμπάθειας που έχετε προς την κυβέρνηση;

Διαδικτυακή δημοσκόπηση: Ας μιλήσουμε για το τι πιστεύετε…

Δολοφονία της μικρής Άννυ - Στον Κορυδαλλό ο πα-τέρας

Ξαναζωντανεύει τις επόμενες μέρες στην αίθουσα του…

Δείτε πώς θα διαγράψετε το ΙΧ που δεν είναι πλέον στην κατοχή σας

Δείτε πώς θα διαγράψετε το ΙΧ που δεν είναι πλέον στην κατοχή σας

Με στόχο την εκκαθάριση του Μητρώου Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών από αυτοκίνητα τα οποία, ενώ εμφανίζονται στο Μητρώο ως ενεργά -υπαρκτά στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν, διότι καταστράφηκαν στο παρελθόν, διαλύθηκαν ή άλλως πως αχρηστεύθηκαν-, χωρίς το γεγονός αυτό να δηλωθεί και να αποτελέσει αιτία διαγραφής έως την 04.03.2004, ημερομηνία έως την οποία ίσχυε η συγκεκριμένη δυνατότητα, δίνει τροπολογία που κατατέθηκε στην Βουλή.

Συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων με ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα πριν την 4η Μαρτίου 2004, τα οποία δεν βρίσκονται πλέον στην κατοχή τους, να υποβάλλουν αίτηση διαγραφής αυτών από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, στην περίπτωση που αυτά έχουν δοθεί για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση έως και 3-3-2004, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Ορίζεται ότι, στην περίπτωση που έχουν πληρωθεί τέλη κυκλοφορίας για τα έτη που έπονται της δηλωθείσας ημερομηνίας διάλυσης, αχρήστευσης ή καταστροφής, αυτά δεν επιστρέφονται.

Προσδιορίζεται η διαδικασία διαγραφής των προαναφερόμενων οχημάτων και μεταξύ άλλων, προβλέπεται η καταβολή, από τον αιτούντα την οριστική διαγραφή αυτών, τέλους διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ.

Φυλάκιση και «βαρβάτο» πρόστιμο σε όσους έκαναν διαγραφή με ψευδή στοιχεία

Επιβάλλεται, πλέον των σχετικών περί ψευδούς δηλώσεως κυρώσεων (φυλάκιση και χρηματικό πρόστιμο των άρθρων 8, 22 παρ.6 ν. 1599/1986 και του άρθρου 216 Π.Κ.) και διοικητικό πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, εάν μετά την ημερομηνία πραγματοποίησης της οριστικής διαγραφής, προκύψει από διασταύρωση ότι, η διαγραφή έγινε με βάση ψευδή δήλωση ενώ με ΚΥΑ θα καθορίζονται τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία επιβολής και είσπραξης του ανωτέρω προστίμου.

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή η διαγραφή οχημάτων διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του π.δ. 116/2004 (Α'81) με το οποίο ενσωματώθηκε η οδηγία 2000/53/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη και έκτοτε δεν γίνονται δεκτά αιτήματα διαγραφής οχημάτων χωρίς πιστοποιητικό καταστροφής από εγκεκριμένο ανακυκλωτή. Κατά συνέπεια υπάρχει σήμερα ένας μεγάλος αριθμός ανύπαρκτων οχημάτων η διαγραφή των οποίων δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί, λόγω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί ανακύκλωσης παλαιών οχημάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποτυπωθεί στο Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων η πραγματική τους κατάσταση.

Από την παραπάνω ρύθμιση θα προκύψουν έσοδα από την επιβολή τέλους διαγραφής ύψους είκοσι (20) ευρώ στους αιτούντες την οριστική διαγραφή των ανωτέρω οχημάτων αλλά και ενδεχόμενη αύξηση δημοσίων εσόδων, από την είσπραξη τυχόν επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου υπέρ του Δημοσίου ύψους 1.500 ευρώ, σε όσους δηλώσουν ψευδή στοιχεία σχετικά με τη διαγραφή των οχημάτων τους.