«Θα καθιερωθεί η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων»

«Θα καθιερωθεί η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων»

Μιλώντας στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης

Σχόλιο: Για να μην πιάνονται στην καρέκλα