ΦΑΡΜΑΚΟ

Κατάλληλα κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ζητά η φαρμακοβιομηχανία

Κατάλληλα κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη ζητά η φαρμακοβιομηχανία

Πολλή συζήτηση γίνεται το τελευταίο διάστημα για τη φαρμακευτική καινοτομία και την αξιολόγησή της, την πρόσβαση των πολιτών στα καινοτόμα φάρμακα και εάν αυτή πλήττεται, με αφορμή τα προτεινόμενα μέτρα από το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για μία πλευρά του θέματος, η οποία εστιάζει κυρίως στο οικονομικό αποτέλεσμα των νέων και ακριβών φαρμάκων στη βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, στις τιμές αποζημίωσης και στο μέρος το οποίο καταλαμβάνουν στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη. Υπάρχει, ωστόσο, μία επίσης πολύ σημαντική πλευρά στο θέμα της καινοτομίας, η οποία έχει να κάνει με τις επενδύσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη (Research & Development – R&D).

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και παρά τις σημαντικές περικοπές στη φαρμακευτική δαπάνη, με βάση τις οποίες οι εταιρείες επιστρέφουν στον ΕΟΠΥΥ και εσχάτως και στο ΕΣΥ, το 30% του κύκλου εργασιών τους, η φαρμακοβιομηχανία εξακολουθεί να επενδύει στην Έρευνα και Ανάπτυξη και στην καινοτομία.

Οι επενδύσεις των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων στο χώρο του φαρμάκου στρέφονται κυρίως στην κατεύθυνση της οριακής καινοτομίας. Η οριακή καινοτομία στοχεύει στην ανάπτυξη βελτιωμένων φαρμακοτεχνικών μορφών, στη δημιουργία έτοιμων συνδυασμών γνωστών φαρμάκων, στην ανάπτυξη εναλλακτικών οδών χορήγησης και στην επανατοποθέτηση και επαναστόχευση γνωστών μορίων σε νέες θεραπευτικές ενδείξεις.

Υπάρχουν, όμως, σε εξέλιξη και ερευνητικά προγράμματα για την ανάπτυξη νέων μορίων στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας η οποία έχει αναπτύξει ένα νέο μόριο για σοβαρή πάθηση. Αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στη διαδικασία της κλινικής αξιολόγησης, καθώς πέρασε επιτυχώς την προκλινική φάση.

Την ίδια ώρα, όμως, η πολιτεία δεν παρέχει επαρκή κίνητρα για επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, όπως έχουν επισημάνει συχνά οι θεσμικοί εκπρόσωποι του κλάδου. Η υπερέκπτωση δαπανών για την Ε&Α στην Ελλάδα είναι στο 130%, ενώ σε άλλες χώρες αρχίζει από 200% και φθάνει μέχρι 400%. Επίσης, δεν υπάρχει ουσιαστική φορολογική διαφοροποίηση των εσόδων από Έρευνα και Ανάπτυξη, όπως γίνεται σε άλλες χώρες όπου τα έσοδα αυτά φορολογούνται με χαμηλούς συντελεστές.

Η φαρμακοβιομηχανία ζητά τη διεύρυνση του ορισμού των δαπανών Έρευνας και Τεχνολογίας, βάσει του εγχειριδίου Frascati του ΟΟΣΑ (Frascati Manual), όπως άλλωστε συμβαίνει και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Οι δαπάνες για κλινικές μελέτες μπορούν επίσης να ενταχθούν στο πλαίσιο αυτό.

Η άποψη της φαρμακοβιομηχανίας είναι ότι με την εκπόνηση κατάλληλων κινήτρων, η καινοτομία στο φαρμακευτικό κλάδο θα αποτελέσει βασικό πυλώνα ανάπτυξης και θα συνεισφέρει, τόσο στην αύξηση του ΑΕΠ όσο και στην αποτροπή του brain drain.