ΥΓΕΙΑ

Μπλοκαρουν το claw back οι γιατροι με προσφυγη στο ΣτΕ

Μπλοκαρουν το claw back οι γιατροι με προσφυγη στο ΣτΕ

Να κριθεί αντισυνταγματικό, αλλά και αντίθετο στην ιδρυτική Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το λεγόμενο Claw back ζητούν με προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ) και το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών.


Το Claw back που θεσπισε το Υπουργειο Υγειας είναι μηχανισμός αυτόματων επιστροφών δαπανών περίθαλψης και προβλέπει «αναδρομική μείωση της νόμιμης και συμβατικής αμοιβής των γιατρών και λοιπών παροχών υπηρεσιών υγείας (Ιατρικά Κέντρα, κ.λπ.) για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

Στην προσφυγή του ο ΠΙΣ τονίζει ότι με το clawback οι γιατροί επιβαρύνονται με υπέρμετρη και δυσανάλογη δαπάνη και καλούνται στην ουσία οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα να σηκώσουν όλο το βάρος μείωσης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ.

Το clawback υποστηρίζουν υποχρεώνει τους γιατρούς να προβαίνουν σε επιστροφές ποσών τα οποία ομως «δεν έχουν εισπράξει, καθώς όπως είναι γνωστό ο ΕΟΠΥΥ καταβάλλει τις νόμιμες αμοιβές στους γιατρούς μετά από πολύμηνες καθυστερήσεις».

Συνεπως, το clawback έχει τιμωρητικό χαρακτήρα αφού ουσιαστικά αποτελεί κυρώσεις και ποινές, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα να κλείσουν τα ιατρεία, αφού το ποσοστό κέρδους είναι πλέον απαγορευτικό και απόλυτα δυσανάλογο με τα έξοδα που έχουν οι γιατροί.

Με την επιστροφή ποσών υπό την μορφή clawback θίγεται το δικαίωμα στην περιουσία και την ιδιοκτησία των γιατρών, ενώ μειώνεται αυθαίρετα και οι αμοιβές των γιατρών.

Επίσης, υποστηρίζουν ότι οι γιατροί του ιδιωτικού τομέα υποχρεούνται να καταβάλλουν αναδρομικά ποσά προς τον ΕΟΠΥΥ, τα οποία αυθαίρετα έχει ορίσει ο επίμαχος Οργανισμός με «αδιαφανή τρόπο», κάτι που έχει ως συνέπεια να τίθενται περιορισμοί στην άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος.