Η ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ

Τα 135.000 ευρώ είναι μόνο οι κρατήσεις;

Τα 135.000 ευρώ είναι μόνο οι κρατήσεις;
Διαβάζοντας για τις διαφημιστικές δαπάνες του Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας, βρήκαμε και μία ακόμα ενδιαφέρουσα απόφαση δέσμευσης πίστωσης του κέντρου, αυτή τη φορά ύψους 135.000 ευρώ!

Διαβάζοντας για τις διαφημιστικές δαπάνες του Χιονοδρομικού Κέντρου της Βασιλίτσας, βρήκαμε και μία ακόμα ενδιαφέρουσα απόφαση δέσμευσης πίστωσης του κέντρου, αυτή τη φορά ύψους 135.000 ευρώ! Αρχικά σκεφτήκαμε πως και αυτά αφορούν τη διαφημιστική προβολή του κέντρου, αλλά όταν διαβάσαμε αναλυτικά την απόφαση, διαπιστώσαμε πως πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό. Τα 135.000 ευρώ αφορούν «την απόδοση κρατήσεων στα Ασφαλιστικά Ταμεία και το Ελληνικό Δημόσιο, από μισθοδοσία προσωπικού και προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών του κέντρου για το οικονομικό έτος 2011». Στη συνέχεια και ψάχνοντας λίγο ακόμα, εντοπίσαμε και την απόφαση δέσμευσης πίστωσης του ποσού που απαιτείται για τους μισθούς των μονίμων υπαλλήλων του κέντρου. Ξέρετε ποιό είναι το ποσό; 182.100 ευρώ! Λύστε μας λοιπόν την εξής απορία κύριοι του χιονοδρομικού κέντρου. Πως γίνεται οι κρατήσεις να πλησιάζουν σε αριθμό τους μισθούς; Οι κρατήσεις αφορούν και εποχικό προσωπικό; Και αν στις 135.000 συμπεριλαμβάνονται και προμήθειες αγαθών και υπηρεσίων, μπορείτε να μας διευκρινίσετε πως "σπάει" το ποσό σε κρατήσεις και σε προμήθειες;