ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε η νησίδα Στρογγυλή

Αρχαιολογικός χώρος κηρύχθηκε η νησίδα Στρογγυλή

Η νησίδα Στρογγυλή, που βρίσκεται κοντά στο Καστελλόριζο και είναι το ανατολικότερο ελληνικό έδαφος, κηρύχθηκε αρχαιολογικός χώρος μετά τη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.


Στη μικρή επιφάνεια του νησιού υπάρχουν πολλές διάσπαρτες αρχαιότητες, με σημαντικότερες τα κατάλοιπα ενός οχυρωματικού πύργου της ελληνιστικής εποχής, που έχει επίσης εξωτερικό περίβολο και σύστημα δεξαμενών.

Ο ορθογώνιος πύργος - φρυκτωρία ανήκει, όπως και οι πύργοι στο Καστελλόριζο και στη νησίδα Ρω, στο σύστημα των οχυρών που είχαν κατασκευάσει οι Ρόδιοι για τον έλεγχο των θαλάσσιων περασμάτων. Είχαν δε χρήση και τα μετέπειτα χρόνια, δηλαδή την περίοδο του Βυζαντίου, των Ιπποτών και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.

Η Στρογγυλή, αν και δεν έχει μόνιμο πληθυσμό, δεν είναι έρημη, λόγω της παρουσίας Ελλήνων στρατιωτών. Μαζί με το Καστελλόριζο και τη Ρω, είναι οι τρεις μεγαλύτερες νησίδες του συμπλέγματος της Μεγίστης (το άλλο όνομα του Καστελλόριζου), ενώ μέχρι την είσοδο της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το ανατολικότερο όριο της ΕΕ.