ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Το ΣτΕ ενέκρινε την πρόσληψη 32.433 ανέργων με 5μηνες συμβάσεις

Το ΣτΕ ενέκρινε την πρόσληψη 32.433 ανέργων με 5μηνες συμβάσεις

Νέες προσλήψεις μέσω του ΟΑΕΔ 32.433 ανέργων οι οποίοι θα τοποθετηθούν για πέντε μήνες σε Δήμους ενέκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ παράλληλα ενέκρινε την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη 2.620 προσώπων σε υπουργεία και Δήμους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤ΄ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 2.620 ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥΣ

Ειδικότερα, η τριμελής επιτροπή του ΣτΕ ενέκρινε την πρόσληψη 32.433 εγγεγραμμένων ανέργων με 5μήνες συμβάσεις εργασίας σε Δήμους.

Ο προϋπολογισμός για την πρόσληψη των ανέργων αυτών ανέρχεται στα 200.000.000 ευρώ και προέρχεται από πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το υπουργείο Εργασίας ζήτησε την κατ΄ εξαίρεση συνέχιση της διαδικασίας πρόσληψης των 32.433 ανέργων, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος απώλειας του σχετικού Ευρωπαϊκού κονδυλίου, λόγω καθυστέρησης απορρόφησης του.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας ενέκριναν την αίτηση του υπουργείου Πολιτισμού και Παιδείας για την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη 901 ατόμων και την ανανέωση 1.288 ατόμων που θα απασχοληθούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα που εκτελούνται στο πλαίσιο των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τα 2.189 αυτά άτομα θα ασχοληθούν για 8 μήνες σε έργα ανασκαφής, συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Την πρόσληψη 217 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων για 45 μέρες ενέκρινε το ΣτΕ προκειμένου να απασχοληθούν στα εργοστάσια της Ανώνυμης Εταιρείας Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (Πλατύ Ημαθίας και Σέρρες) και στα κέντρα συγκέντρωσης της εταιρείας στην Λάρισα, Κατερίνη, στο Μαυροδένρι Κοζάνης και στο Ξινό Νερό Φλωρίνης.

Για το Δήμο Βόλου εγκρίθηκε η πρόσληψη 76 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 8μήνης διάρκειας και η πρόσληψη 2 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 8μήνης διάρκειας για την υλοποίηση του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη».

Για το Δήμο Θέρμης Θεσσαλονίκης εγκρίθηκε η πρόσληψη 65 καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για τα 65 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εν λόγω Δήμου.

Για το Δήμο Λαμιέων εγκρίθηκε η ανανέωση των συμβάσεων μέχρι 32.12.2015 4 ατόμων στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς Όφελος των Γυναικών για την Καταπολέμηση τη Βίας».

Για το ΝΠΔΔ του Δήμου Λαυρεωτικής «Θορικός» εγκρίθηκε η πρόσληψη 15 καθηγητών μουσικής για διάρκεια 10 μηνών προκειμένου να διδάξουν στο δημοτικό ωδείο «Δ. Νικολάου». Αντίθετα, δεν εγκρίθηκε η πρόσληψη 4 καθηγητών φυσικής αγωγής για το ίδιο ΝΠΔΔ.

Για το Δήμο Νάουσας εγκρίθηκε η πρόσληψη 34 καθηγητών. Αναλυτικότερα, εγκρίθηκε η πρόσληψη 24 καθηγητών με 9μήνες συμβάσεις για το ωδείο της Νάουσας και 10 καθηγητών με 9μήνες συμβάσεις για τα εικαστικά εργαστήρια του επίμαχου Δήμου.

Για το Δήμο Σκύρου εγκρίθηκε η πρόσληψη δυο υπαλλήλων (νηπιαγωγός και βρεφονηπιοκόμος) για 11μήνη απασχόληση στον παιδικό σταθμό του εν λόγω Δήμου.

Για τον «Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης» του Δήμου Φαρσάλων εγκρίθηκε η πρόσληψη 8 καθηγητών μουσικής (βιολιού, κλαρίνου, χορωδίας, κ.λπ.) για ένα έτος.

Για τον Δήμο Χίου εγκρίθηκε η πρόσληψη 6 υπαλλήλων και συγκεκριμένα βρεφονηπιοκόμων, νηπιαγωγών και καθαριστριών για το τρέχον σχολικό έτος προκειμένου να απασχοληθούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Χίου.