ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στο ΣτΕ ο ΟΠΑΠ για την επιβολή ειδικού τέλους ανά στήλη σε κάθε παιχνίδι

Στο ΣτΕ ο ΟΠΑΠ για την επιβολή ειδικού τέλους ανά στήλη σε κάθε παιχνίδι

Να καταργηθεί η επιβολή ειδικού τέλους 0,05 λεπτών του ευρώ ανά στήλη σε κάθε παιχνίδι του «Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Ανώνυμη Εταιρεία»ζητούν με προσφυγές τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας οΟΠΑΠ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ και πράκτορες του ΟΠΑΠ.

Σύμφωνα με τους προσφεύγοντες στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για ειδικό τέλος, αλλά για νέο φόρο, η επιβολή του οποίου παραβιάζει τη συνταγματική αρχή της ισότητας και της καθολικότητας του φόρου. Κι αυτό γιατί το ειδικό αυτό τέλος δεν επιβάλλεται σε όλα τα τυχερά παιχνίδια, αλλά μόνο σε αυτά του ΟΠΑΠ. Επίσης, όπως υποστηρίζουν, παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της φορολόγησης με βάση τη φοροδοτική ικανότητα κάθε πολίτη, ενώ παραβιάζεται και η συνταγματική αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης του διοικουμένου από την εκάστοτε Κυβέρνηση, καθώς με το νέο ειδικό τέλος που επιβλήθηκε, δεν υπάρχει σταθερότητα στη νομική κατάσταση.

Επιπλέον, τονίζουν στην προσφυγή τους παραβιάζει και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, (ΕΣΔΑ), η οποία προστατεύει την οικονομική ελευθερία και την ιδιοκτησία και την Ευρωπαϊκή οδηγία 2006/112/ΕΚ η οποία δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να θεσπίζουν τέλη που έχουν τον χαρακτήρα φόρου κύκλου εργασιών.

Εξάλλου κατά τους προσφεύγοντες είναι αδύνατη η άμεση τεχνολογική προσαρμογή του λογισμικού συστήματος των ηλεκτρονικών μηχανημάτων του ΟΠΑΠ, έτσι ώστε να μπορεί να υπολογίζεται και να εισπράττεται το εν λόγω ειδικό τέλος, ενώ υπάρχει αδυναμία στην πράξη να ενσωματωθεί το τέλος στην τιμή της στήλης κάθε παιχνιδιού.