ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΣΠΑ: Απελευθερώνονται οι προσλήψεις συμβασιούχων

ΕΣΠΑ: Απελευθερώνονται οι προσλήψεις συμβασιούχων

Ελεύθερες και χωρίς περιορισμούς είναι γίνονται οι προσλήψεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων όπως το ΕΣΠΑ σύμφωνα με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών κ. Βερναρδάκη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο πλέον δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006,όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Η εξαίρεση από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καλύπτει και τις παρατάσεις και ανανεώσεις των ανωτέρω συμβάσεων.

Με την θέσπιση των εν λόγω διατάξεων δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται άμεσα και χωρίς επιπλέον διαδικασίες έγκρισης από κεντρικούς φορείς, συμβάσεις που εξυπηρετούν ανάγκες προγραμμάτων που εντάσσονται μέσα σε διεθνή και κοινοτικά πλαίσια χρηματοδότησης και είναι ορισμένα σε είδος, δράσεις και χρονική διάρκεια.