ΕΘΝΙΚΑ

Συνάντηση Κωνσταντινόπουλου με τον Γιαννάκη Ομήρου

Συνάντηση Κωνσταντινόπουλου με τον Γιαννάκη Ομήρου

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Βουλής Γιαννάκης Ομήρου και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, αντάλλαξαν απόψεις για την οικονομική ύφεση που συνεχίζει να ταλαιπωρεί τις δύο χώρες και για τους τρόπους αντιμετώπισής της, ειδικότερα δε για τις πολιτικές και τα διαθέσιμα εργαλεία εφαρμογής τους, που θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και τη δραστική μείωση της ανεργίας.

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος αναφέρθηκε στην παροχή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης στην Κύπρο μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας "StartUp Greece", με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στην Κύπρο και απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της οικονομίας και στις δύο χώρες.