ΕΛΛΑΔΑ

ΟΑΕΔ: 4ετές πρόγραμμα για άνεργους

ΟΑΕΔ: 4ετές πρόγραμμα για άνεργους
Τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου ξεκινά το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες...

Τη Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου ξεκινά το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ που δίνει τη δυνατότητα στις γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, που απασχολούν έως ένα άτομο, να ενταχθούν στο "Ειδικό τετραετές πρόγραμμα προώθησης της απασχόλησης, με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων".

Με τη χρήση του συγκεκριμένου προγράμματος, δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας μίας νέας θέσης εργασίας, με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας της ατομικής επιχείρησης τους, για χρονικό διάστημα από έξι έως δεκαοκτώ μήνες, κατά το διάστημα απουσίας τους από την επιχείρηση, λόγω κυοφορίας, λοχείας ή φροντίδας παιδιών.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να διατηρηθεί και μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος που έχει δηλωθεί αρχικά, μέχρι τη συμπλήρωση 48 μηνών επιχορήγησης και της δέσμευσης να διατηρηθεί για 12 μήνες η θέση εργασίας χωρίς επιχορήγηση.

Πηγή: Newscode