ΕΛΛΑΔΑ

Μείωση κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών κατά 8%

Μείωση κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών κατά 8%

Μείωση της κατανάλωσης εμφιαλωμένων νερών στη χώρα μας κατά 8% παρουσιάστηκε το 2011, έναντι μείωσης 4,5% το 2010, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP Group.

Σύμφωνα με τη μελέτη της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών της ICAP Group Α.Ε., η ζήτηση για εμφιαλωμένα νερά καλύπτεται από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, το δε εξωτερικό εμπόριο του κλάδου είναι ιδιαίτερα περιορισμένο.

Το μεγαλύτερο μερίδιο επί του όγκου παραγωγής καταλαμβάνουν τα μεταλλικά νερά (72% περίπου) και ακολουθούν τα επιτραπέζια και ανθρακούχα νερά.

Η μελέτη σημειώνει πως οι μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου έχουν οργανωμένα και εκτεταμένα δίκτυα διανομής που καλύπτουν όλη σχεδόν την επικράτεια. Αντίθετα, οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διευρύνουν τα δίκτυα πωλήσεών τους, βασίζονται κυρίως στην απ' ευθείας διάθεση των προϊόντων τους στην τοπική αγορά. Η ζήτηση των εμφιαλωμένων νερών χαρακτηρίζεται από εποχικότητα. Η ανεπάρκεια του δικτύου ύδρευσης σε διάφορες περιοχές, η φυσική έλλειψη νερού -κυρίως στις νησιωτικές περιοχές, η τουριστική κίνηση και η στροφή σημαντικής μερίδας καταναλωτών σε πιο υγιεινές διατροφικές συνήθειες, αποτελούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη συνολική ζήτηση των εν λόγω προϊόντων.

Η Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP Group κ. Σταματίνα Παντελαίου, σημείωσε πως η εγχώρια κατανάλωση εμφιαλωμένων νερών (σε λίτρα) αυξήθηκε την περίοδο 1990-2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 12%. Ωστόσο, το 2009, ο ρυθμός ανόδου επιβραδύνθηκε σημαντικά (αύξηση μόλις 2%), ενώ το 2010 η αγορά παρουσίασε πτώση 4,5% και το 2011 περαιτέρω μείωση της τάξεως του 8%. Η ζήτηση καλύπτεται ουσιαστικά από εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα, εφόσον τα εισαγόμενα αφορούν μόλις το 1% της αγοράς. Οι εξαγωγές κυμαίνονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Όσον αφορά στη διάθρωση της αγοράς, η κατηγορία των φυσικών μεταλλικών νερών καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας παραγωγής εμφιαλωμένων νερών, αποσπώντας μερίδιο 72% το 2011. Ακολουθεί με διαφορά η κατηγορία των επιτραπέζιων νερών με 23,5% και η κατηγορία των ανθρακούχων με 4,5% περίπου».