ΕΛΛΑΔΑ

Με προσλήψεις αναπληρωτών θα καλυφθούν τα κενά στα δημόσια σχολεία

Με προσλήψεις αναπληρωτών θα καλυφθούν τα κενά στα δημόσια σχολεία

«Κενά που ενδεχομένως δεν καλυφθούν από τους διορισμούς εκπαιδευτικών ή τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος (συμπλήρωση ωραρίου και αποσπάσεις) θα αντιμετωπιστούν με πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πλήρους ή και μειωμένου ωραρίου» διευκρινίζει ο υφυπουργός Παιδείας Θεόδωρος Παπαθεοδώρου σε έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 22 Αυγούστου.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της Χρυσής Αυγής Παναγιώτη Ηλιόπουλου με την οποία είχε καταγγείλει ότι είναι ανεπαρκής η κάλυψη των αναγκών στα σχολεία και ότι είναι ανεπαρκής ο αριθμός των προσλήψεων μονίμων εκπαιδευτικών για την περίοδο 2012- 2013.

Ενημερώνοντας για τις ενέργειες που έχουν γίνει, ο υφυπουργός Παιδείας αναφέρει στον βουλευτή ότι οι αρμόδιες Διευθύνσεις του υπουργείου Παιδείας είχαν διαβιβάσει στο υπουργείο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αίτημα για διορισμούς 1.065 μονίμων εκπαιδευτικών και 14.517 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών (με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) κατά το σχολικό έτος 2012- 2013 σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων έχει υποβάλει αίτημα για έγκριση πρόσληψης 4.050 αναπληρωτών εκπαιδευτικών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. Ωστόσο όπως επισημαίνει ο υφυπουργός Παιδείας η αρμόδια διϋπουργική επιτροπή (Επιτροπή της 33/2006 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου) ενέκρινε τον διορισμό 225 θέσεων μονίμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Eπιπλέον εγκρίθηκαν από την ίδια Επιτροπή οι προσλήψεις 12.584 αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών.

«Ήδη, οι Διευθύνσεις Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν προβεί σε συντονισμένη προσπάθεια καταγραφής των πραγματικών εκπαιδευτικών αναγκών για τον καλύτερο έλεγχο της όλης διαδικασίας με στόχο την ορθολογική διαχείριση του διαθέσιμου προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» διαβεβαιώνει ο υφυπουργός Παιδείας και υπενθυμίζει τον Ν. 3475/2006 στον οποίο γίνεται σαφής μνεία για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών και τη διαδικασία της διάθεσής τους από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη.