ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός δημοσίου 11.000 υπάλληλοι το 2014

Εκτός δημοσίου 11.000 υπάλληλοι το 2014

Δείτε αναλυτικά για ποιους φορείς και υπουργεία ξεκινά άμεσα η αξιολόγηση

Την πόρτα της εξόδου θα δουν το νέο έτος περίπου 11.000 δημόσιοι υπάλληλοι.

Οι δομές των εποπτευόμενων φορέων δέκα υπουργείων τίθενται σε διαδικασία αξιολόγησης, βάσει της μνημονικής δέσμευσης.

Η διαδικασία αναμένεται να εξελιχθεί σε δύο φάσεις, τον Απρίλιο και τον Ιούλιο του 2014, ενώ για την ταχύτερη ολοκλήρωση της αξιολόγησης οι φορείς δύνανται να προσλάβουν εξωτερικούς τεχνικούς συμβούλους.

Σύμφωνα με καθημερινή εφημερίδα, για όλο το εγχείρημα το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα διαθέσει κονδύλιο από το ΕΣΠΑ ύψους 750.000 ευρώ.

Με την έναρξη της αξιολόγησης των δομών των φορέων, εκ των οποίων κάποιοι πιθανόν να καταργηθούν ή να συγχωνευτούν, ξεκινά η «αντίστροφη» μέτρηση για τους απασχολούμενους σε αυτούς δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι πλέον θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διαθεσιμότητα ή και την απόλυση.

Μάλιστα δεν αποκλείεται εφόσον υπάρξει ανάγκη, κάποιοι από τους φορείς να λειτουργήσουν ως «δεξαμενές» για την κάλυψη των δεσμεύσεων του τρέχοντος έτους που αφορούν σε 2.000 απολύσεις και 12.500 διαθέσιμους υπαλλήλους.

Η υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης Εύη Χριστοφιλοπούλου με έγγραφό της (17/10/2013) καλεί δέκα υπουργεία να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τους φορείς της αρμοδιότητάς τους μέχρι τις 15/11/2013. Εν ευθέτω χρόνω θα αρχίσει η αξιολόγηση και στους φορείς αρμοδιότητας των υπόλοιπων υπουργείων.

Πρόκειται για τα:

• Οικονομικών

• Ανάπτυξης

• Παιδείας

• Πολιτισμού

• Διοικητικής Μεταρρύθμισης

• Υγείας

• Εργασίας

• Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

• Υποδομών - Μεταφορών και Δικτύων

• Περιβάλλοντος

Υπό αξιολόγηση θα τεθούν Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, Ανώνυμες Εταιρείες που ελέγχονται και χρηματοδοτούνται από την κεντρική διοίκηση, εκτός των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.

Ποιοι θα είναι οι βασικοί άξονες της αξιολόγησης

Βασικοί άξονες της αξιολόγησης, όπως ορίζεται στο έγγραφο, θα είναι:

• Ο καθορισμός πολιτικών, στόχων, αρμοδιοτήτων που θα πρέπει να διατηρηθούν, να καταργηθούν ή να αποκεντρωθούν. Ο προσδιορισμός των υπερστελεχωμένων-υποστελεχωμένων φορέων.

• Η δυνατότητα ανακατανομής του προσωπικού (εντός ή εκτός φορέα).

• Η βελτίωση των υπηρεσιών και αξιοποίηση των πόρων.

Ως στόχοι της αξιολόγησης των δομών καταγράφονται:

- Η αναδιοργάνωση των φορέων ώστε να καταστούν πιο λειτουργικοί και αποδοτικοί και να υπηρετούν αποτελεσματικότερα το δημόσιο συμφέρον.

- Η καλύτερη αξιοποίηση των στελεχών των φορέων ώστε αφενός να βελτιωθεί η λειτουργία των φορέων και αφετέρου να αυξηθεί η υπευθυνότητα, η παραγωγικότητα και η συμμετοχή τους.

- Η ανάδειξη ενός μοντέλου οργάνωσης ώστε να επιτυγχάνονται ο συντονισμός, ο έλεγχος και η συγκεκριμενοποίηση των στόχων, και τέλος

- Η διαμόρφωση των δομών κατά τρόπον ώστε να επιτευχθεί συγκέντρωση και καλύτερη οργάνωση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού.

Διαβάστε επίσης:

Tρόικα: Απολύστε 5.000 διαθέσιμους

Στους δρόμους και πάλι εκπαιδευτικοί για τη διαθεσιμότητα

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι καθηγητές

Επιστολή του προέδρου της ΠΟΣΔΕΠ στον πρωθυπουργό