ΕΛΛΑΔΑ

Συνήγορος Πολίτη: Παρέμβαση για μη εγγραφή ατόμου με αναπηρία σε ΙΕΚ

Συνήγορος Πολίτη: Παρέμβαση για μη εγγραφή ατόμου με αναπηρία σε ΙΕΚ

Στον Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε άτομο με νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down), μετά την άρνηση εγγραφής και φοίτησής του από Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

Όπως αναφέρει η Αρχή, ο εν λόγω σπουδαστής, έχοντας ολοκληρώσει τη φοίτησή του σε γενικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ακολούθησε την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής σε μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι αναδείχθηκε ως επιτυχών σε ΙΕΚ, ενημερώθηκε ότι δεν είναι δυνατή η φοίτησή του λόγω αδυναμίας παροχής ειδικής αγωγής από τη μονάδα επαγγελματικής κατάρτισης.

Σε συνέχεια διερεύνησης των στοιχείων της υπόθεσης και του σχετικού νομικού πλαισίου, ο Συνήγορος απηύθυνε σχετικό έγγραφο στην αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Τουρισμού και στη διοίκηση του ΙΕΚ, εκφράζοντας την άποψη ότι η άρνηση εγγραφής του αναφερόμενου στην εκπαιδευτική μονάδα συνιστά διάκριση στο πεδίο της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης λόγω αναπηρίας.

Επίσης, επισήμανε ότι με βάση την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης, επιβάλλεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη δομή επαγγελματικής κατάρτισης και η λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν την ομαλή ένταξη και φοίτησή του. Πρότεινε δε, σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του φορέα κατά το τρέχον έτος να προβεί, όπως οφείλει βάσει του νόμου, στις απαραίτητες εύλογες προσαρμογές, να αποδεχθεί την πρόταση του δικαστικού συμπαραστάτη του φοιτητή, περί συνοδείας του από τον αδελφό του.

Η αρμόδια διεύθυνση του υπουργείου Τουρισμού, παρά τις επιφυλάξεις που εξέφρασε σχετικά με τη δυνατότητα ανταπόκρισης της εν λόγω εκπαιδευτικής μονάδας στις ειδικές προσαρμογές που απαιτούνται, έκανε δεκτές τις απόψεις του Συνηγόρου του Πολίτη. Ωστόσο, το ΙΕΚ επικαλέστηκε την πάροδο ικανού διαστήματος από την έναρξη των μαθημάτων, και πρότεινε την εγγραφή του σπουδαστή από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.

Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης και κατόπιν προσφυγής του ενδιαφερομένου στο αρμόδιο διοικητικό εφετείο, εκδόθηκε προσωρινή διαταγή, με την οποία υποχρεώθηκε το ΙΕΚ να επιτρέψει τη φοίτηση του σπουδαστή κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Παρά την προσωρινή ρύθμιση του ζητήματος, σε κάθε περίπτωση ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι η οικονομική και ψυχική επιβάρυνση του ενδιαφερόμενου και της οικογένειάς του θα είχε αποφευχθεί, αν εξ αρχής είχαν γίνει αποδεκτές πλήρως οι προτάσεις της Αρχής. Επιπλέον, τονίζει η Αρχή, το γεγονός αυτό θα είχε συμβάλει αντιστοίχως τόσο στον περιορισμό της δικαστικής ύλης, όσο και της οικείας δημοσιονομικής δαπάνης.