ΕΛΛΑΔΑ

Γενική απεργία για τις 4 Φεβρουαρίου αποφάσισε η ΓΣΕΕ

Γενική απεργία για τις 4 Φεβρουαρίου αποφάσισε η ΓΣΕΕ

Η ΓΣΕΕ αντιδρώντας στις κυβερνητικές επιλογές, και κυρίως για το νέο ασφαλιστικό αποφάσισε την κήρυξη πανεργατικής - πανελλαδικής απεργίας την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου.

Η ΓΣΕΕ αποφάσισε τη συνέχιση των απεργιακών αγώνων και άλλων μορφών κινητοποιήσεων πέραν της 4ης Φεβρουαρίου, με εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής να λάβει τις τελικές αποφάσεις για τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής τους.

Παράλληλα, αποφάσισε τον συντονισμό του απεργιακού αγώνα και με άλλες κοινωνικές ομάδες «που ισοπεδώνονται από τις προωθούμενες ασφαλιστικές απορρυθμίσεις» όπως είναι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επιστήμονες (δικηγόρους, γιατρούς, μηχανικούς).

Η ΓΣΕΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου αντιμετωπίζει και μετατρέπει το κοινωνικό ζήτημα του ασφαλιστικού σε δημοσιονομικό θέμα, καταργώντας κάθε μέτρο και αίσθημα δικαίου παραβιάζοντας την αρχή της αναλογικότητας, ενώ παράλληλα ενισχύει τον κοινωνικό αυτοματισμό, στρέφοντας τη μία κοινωνική ομάδα εργαζομένων απέναντι στην άλλη και τους συνταξιούχους τον έναν απέναντι στον άλλον».

«Το σχέδιο νόμου για το ασφαλιστικό καταστρέφει τους συνταξιούχους, τον κόσμο της μισθωτής εργασίας και κυρίως το μέλλον της νέας γενιάς» αναφέρει.