Ο Δ. Ηλιάδης ανέλαβε και το υπουργείο Άμυνας Κύπρου

Ο πρόεδρος Δ. Χριστόφιας διόρισε τον κ. Δημήτρη Ηλιάδη...

Ο πρόεδρος Δ. Χριστόφιας διόρισε τον κ. Δημήτρη Ηλιάδη ως υπουργό Άμυνας, επιπρόσθετα προς τα καθήκοντα και την εξουσία του ως υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Διαβάστε περισσότερα στο: newscode.gr