Δύο θαρραλέοι εργάτες «πάσχισαν» για να σώσουν μία εγκλωβισμένη κατσίκα, που είχε «θαφτεί» στο χιόνι, στην Αυστρία.

Ευτυχώς, καθώς οι δύο άνδρες έσκαβαν είδαν τα κέρατα του ζώου να προεξέχουν και δεν εγκατέλειψαν.

Μετά τη διάσωσή του το ζώο έφυγε τρέχοντας και ανακουφισμένο.