ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Νέοι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές

Κύπρος: Νέοι περιορισμοί στις τραπεζικές συναλλαγές

Το ένατο κατά σειρά προεδρικό διάταγμα για τα περιοριστικά μέτρα στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου.


Σύμφωνα με το νέο διάταγμα, επιτρέπεται η μεταφορά μέχρι και 300 χιλιάδων ευρώ, ανά συναλλαγή, εντός της Δημοκρατίας, από λογαριασμό ενός πιστωτικού ιδρύματος σε λογαριασμό άλλου.

Αυτό ισχύει όταν η συναλλαγή εμπίπτει στη συνήθη επαγγελματική δραστηριότητα του πελάτη, με την παρουσίαση δικαιολογητικών εγγράφων, χωρίς την έγκριση της αρμόδιας επιτροπής.

Επιπλέον, επιτρέπεται η μεταφορά χρημάτων σε φοιτητές εκτός Κύπρου μέχρι και πέντε χιλιάδων ευρώ το τρίμηνο, για έξοδα συντήρησης, αλλά το πιστωτικό ίδρυμα υποχρεούται να διατηρεί κατάλογο στον οποίο θα καταγράφει και θα παρακολουθεί όλες τις πληρωμές.

Σημειώνεται ότι η επιτροπή θα έχει δικαίωμα να ζητήσει κατάλογο και πληροφορίες για οποιαδήποτε πληρωμή.

Τέλος, όσοι ταξιδεύουν εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορούν να μεταφέρουν σε μετρητά δύο χιλιάδες ευρώ αλλά δεν θα μπορούν να αποσύρουν πέραν των τριακοσίων ευρώ ημερησίως, που είναι το επιτρεπόμενο όριο ανάληψης ανά πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα.