ΚΥΠΡΟΣ

Πιθανότητα χρεοκοπίας της Κύπρου στο 22%

Πιθανότητα χρεοκοπίας της Κύπρου στο 22%

Πιθανότητα χρεοκοπίας 22% στον επόμενο χρόνο δίνει στην Κύπρο ο δείκτης CEPIX που δημιούργησε η συμβουλευτική εταιρεία Capco με έδρα τη Νέα Υόρκη.

Το αντίστοιχο ποσοστό όταν συμφωνήθηκε το bailout ήταν στο 15%. Το μέτρο σύγκρισης, συνδυάζει δείκτες ομολόγων και χρέους. Παράλληλα, ο δείκτης αντικατοπτρίζει τις θέσεις επενδυτών με βάση το πιστωτικό ρίσκο και τις πιθανότητες πτώχευσης με βάση την αναλογία χρέους προς ΑΕΠ.

Ο chief executive officer της Capco για την Ευρώπη, Peter Schurau δήλωσε πως ο δείκτης αυξάνει τη συνειδητοποίηση του ρίσκου που είναι αποτέλεσμα του τρέχοντος ισοζυγίου πληρωμών. Βοηθά, πρόσθεσε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για επιδείνωση του δημόσιου χρέους ή χρεοκοπία.

Την Κύπρο στο συγκεκριμένο δείκτη ακολουθεί η Ελλάδα με ποσοστό 4.7% και η Πορτογαλία με ποσοστό 3.5%.

inbnews