ΚΥΠΡΟΣ

Ελληνική Τράπεζα: Πλήρης η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα

Ελληνική Τράπεζα: Πλήρης η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα

Tα δημοσιεύματα που θέλουν τη συνεργασία μεταξύ του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ανώτατης Διεύθυνσης και γενικότερα του προσωπικού στην Ελληνική Τράπεζα, να είναι προβληματική, διαψεύδει το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η συνεργασία όλων στην Ελληνική Τράπεζα, είναι πλήρης.