Κύπρος: Νέο διάταγμα για άρση περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων

Κύπρος: Νέο διάταγμα για άρση περιορισμών στη διακίνηση κεφαλαίων

Το υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου εξέδωσε νέο διάταγμα με το οποίο αίρονται οι περιορισμοί στη διακίνηση κεφαλαίων στο εσωτερικό.

Το διάταγμα προνοεί κατάργηση των περιοριστικών μέτρων αναφορικά με τις καταθέσεις προθεσμίας. Προνοεί, επίσης, αύξηση του υφιστάμενου ορίου αναφορικά με τη μεταφορά χρημάτων εντός της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως σκοπού, ανά φυσικό πρόσωπο, μηνιαίως, από 15 χιλιάδες σε 20 χιλιάδες ευρώ και ανά νομικό πρόσωπο, μηνιαίως από 75 χιλιάδες σε 100 χιλιάδες ευρώ. Η περίοδος ισχύος του διατάγματος είναι 35 ημέρες.