ΣΕΚΑΠ - Arthur Davidyan: Εχθρικό το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα

ΣΕΚΑΠ - Arthur Davidyan: Εχθρικό το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα

Επιστροφή στα κέρδη σημείωσε η ΣΕΚΑΠ το 2015 δύο χρόνια μετά την ιδιωτικοποίησή της ενώ οι επενδύσεις που έγιναν στην εταιρεία από την Donskoy Tabak εξασφάλισαν τον εκσυγχρονισμό της και την προοπτική ανάπτυξης.

Όπως δήλωσαν χθες (28/6/2016) οι επικεφαλής της Donskoy Tabak από το 2013 έως το 2015, η συνολική επένδυση για την ανάπτυξη της επιχείρησης ανήλθε στα 35 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανόμενης και της επένδυσης του νέου εξοπλισμού το οποίο κόστισε περίπου 4,2 εκατ, ευρώ, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά 25 εκ. ευρώ και όλες οι υποχρεώσεις απέναντι από τις τράπεζες, προμηθευτές και αγρότες της ΣΕΚΕ έχουν εκπληρωθεί.

Όπως, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΕΚΑΠ, κ. Arthur Davidyan,  αναφέρθηκε στο εχθρικό επενδυτικό περιβάλλον στη χώρα σημειώνοντας «οι ανεπάρκειες της ελληνικής νομοθεσίας δεν μπορούν να μας προστατεύσουν από τα λάθη της προηγούμενης διοίκησης, υπάρχει έλλειψη  σαφήνειας στην  επικοινωνία με τις τελωνειακές αρχές ενώ τα υπερβολικά δικαιώματα των συνδικάτων έρχονται σε αντίθεση με τα οικονομικά συμφέροντα της εταιρείας».

Όπως εξήγησε το 2013 όταν αποκτήσαμε την εταιρεία, προχωρήσαμε έχοντας λάβει διαβεβαιώσεις από την τότε κυβέρνηση, ότι η επένδυσή μας θα λάβει τη δεδομένη για τέτοιες περιπτώσεις στήριξη από το ελληνικό κράτος. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν συνέβη. Δεν ήμασταν ενήμεροι για τις φοβερές εκκρεμότητες που υπήρχαν από το παρελθόν.  Η σημερινή κυβέρνηση πρέπει να σκύψει πάνω από τα προβλήματα των επενδυτών στην Ελλάδα, να υπάρξει ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, ώστε να θεμελιωθεί η επιστροφή της οικονομίας στην ανάπτυξη.

Ωστόσο η ΣΕΚΑΠ, παρουσιάζει αύξηση μεγεθών και ο καθαρός κύκλος εργασιών του 2015 ανήλθε σε 22,4 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με το 2014 αυξημένος κατά 5,5%, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 4,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 58% σε σχέση με το 2014. Σήμερα το προσωπικό της ΣΕΚΑΠ αποτελείται από 172 άτομα.

Συνολικά η εταιρεία έχει πληρώσει στο δημόσιο το ποσό των 89 εκ. ευρώ σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, φόρους και διάφορα τέλη για τη χρήση του 2015.

Την τελευταία διετία (2013 έως 2015) έχει πληρώσει στο δημόσιο συνολικά 309 εκτ. ευρώ. Ο συνολικός όγκος πωλήσεων των εξαγωγών για χρήση του 2015 ανήλθε στα 809.335.325 τεμάχια τσιγάρα, με το μερίδιο τους στο συνολικό όγκο πωλήσεων του κύκλου εργασιών να ανέρχεται σε 59,5%.

Με την άδεια της μητρικής  εταιρείας η ΣΕΚΑΠ παράγει και στέλνει στην Ρωσία τσιγάρα όπως Aroma Rich, Continent, Nasha Marka, Donskoy Tabak, όπως και το σήμα  COOPER, ενώ πλέον ελληνικά τσιγάρα βρίσκονται στις αγορές του Τουρκμενιστάν, Πορτογαλίας, Κόσσοβο, Λιβύης, Κορέας, Ουκρανίας.

Η εταιρεία ΣΕΚΑΠ είναι εγχώριος παραγωγός και διανομέας των καπνικών προϊόντων με έδρα την Ξάνθη που ιδρύθηκε το 1975. Τον Ιούλιο του 2013 το 84,5% του μετοχικού κεφαλαίου της ΣΕΚΑΠ, μέσω της συναλλαγής με τους βασικούς μετόχους της επιχείρησης (ATE BANK και ΣΕΚΕ), η ιδιοκτησία η ιδιοκτησία μεταβιβάστηκε στην εταιρεία Donskoy Tabak η οποία ανήκει στον όμιλο Agrokom του Ιβάν Σαββίδη. Το ποσό της συναλλαγής ανήλθε στα 5 εκατομμύρια ευρώ.