Στα 851 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Vodafone Ελλάδος

Στα 851 εκατ. ευρώ τα έσοδα της Vodafone Ελλάδος

«Αντοχές» επέδειξε η Vodafone Ελλάδας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος της εταιρείας με τα αποτελέσματα να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με τα έσοδα να παρουσιάζουν μία ελαφρά αύξηση.

Του Δημήτρη Μαλλά

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ολόκληρου του βρετανικού τηλεπικοινωνιακού ομίλου, κατά το οικονομικό έτος 2016-2017 (Απρίλιος 2016 – Μάρτιος 2017), τα έσοδα της Vodafone Ελλάδος διαμορφώθηκαν στα 851 εκατ. ευρώ από 848 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος (Απρίλιος 2015 – Μάρτιος 2016). Τα έσοδα από υπηρεσίες, ένας από τους δείκτες που παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, παρουσίασαν αύξηση 0,5% στο σύνολο του οικονομικού έτους και διαμορφώθηκαν στα 789 εκατ. ευρώ (από 785 εκατ. ευρώ), ενώ για το τρίμηνο Ιανουάριος – Μάρτιος 2017 η αύξηση ήταν της τάξεως του 0,2% στα 189 εκατ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν σημαντική αύξηση καθώς έφθασαν στα 250 εκατ. ευρώ (από 235 εκατ. ευρώ), αλλά τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη παρουσίασαν μείωση στα 75 εκατ. ευρώ (από 79 εκατ. ευρώ). Οι επενδύσεις έφθασαν στα 117 εκατ. ευρώ (από 127 εκατ. ευρώ). Αυξημένη εμφανίζεται η λειτουργική ρευστότητα που ήταν της τάξεως των 155 εκατ. ευρώ για το οικονομικό έτος 2016-2017 από 130 εκατ. ευρώ το αμέσως προηγούμενο οικονομικό έτος.

Οι πελάτες κινητής τηλεφωνίας ήταν στο τέλος Μαρτίου στα 5,427 εκατ. με την αύξηση σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο να είναι της τάξεως των 32 χιλιάδων, σχεδόν εξ ολοκλήρου από την καρτοκινητή τηλεφωνία, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι οι πελάτες συμβολαίου αντιπροσωπεύουν το 29,5% της πελατειακής βάσης. Το μέσο μηνιαίο έσοδο ανά πελάτη (ARPU) διαμορφώθηκε για το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 στα 8,2 ευρώ με το ARPU στους συνδρομητές συμβολαίου στα 21,1 ευρώ και στην καρτοκινητή στα 2,7 ευρώ. Η χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας της Vodafone για υπηρεσίες δεδομένων κινήθηκε ανοδικά φθάνοντας στο τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2017 στα 6.114 TBs αλλά παραμένει πίσω σε σχέση με πολλές χώρες της Ευρώπης. Η διείσδυση των smartphones εκτιμάται στο 42,5% με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο 66,6%.

Οι συνδρομητές σταθερών ευρυζωνικών συνδέσεων έφθασαν στο τέλος Μαρτίου στις 619 χιλιάδες (έναντι 551 χιλιάδων πριν από ένα χρόνο) με τη Vodafone να εκτιμάται ότι είναι πλέον πρώτη μεταξύ των ανταγωνιστών του ΟΤΕ όσον αφορά τις ευρυζωνικές συνδέσεις.