Αυξήθηκε η κίνηση στα car-terminals του ΟΛΠ

Αυξήθηκε η κίνηση στα car-terminals του ΟΛΠ

Αύξηση των κινήσεων  κατά 3,76%, η οποία  οφείλεται στη θετική μεταβολή των κινήσεων transit κατά 29,7% καταγράφηκε  κατά τη διαχειριστική περίοδο του εννεάμηνου Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2011 σύμφωνα με τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης Αυτοκινήτων, η οποία διαχειρίζεται τα car-terminals του ΟΛΠ.


Παρά τη σημαντική μείωση των εισαγωγών αυτοκινήτων στην Ελλάδα λόγω της πτώσης των πωλήσεων, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος του Ο.Λ.Π. Α.Ε. κ. Γιώργος Ανωμερίτης, εμφανίζονται τα αποτελέσματα αυτά  εξαιρετικά θετικά, δικαιώνοντας την πολιτική του Ο.Λ.Π. Α.Ε. για επέκταση των χώρων του car-terminal και των πολιτικών του στη διακίνηση transit αυτοκινήτων. 

Το 9μηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2011, έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2010 διακινήθηκαν συνολικά 346.995 αυτοκίνητα έναντι 334.410, από τα οποία τα 275.326 ήταν transit, έναντι 212.287 του 2010.

Στην παλιά καρβουνόσκαλα του Ν. Ικονίου επεκτάθηκε, αφού πρώτα ανακατασκευάσθηκε και οικολογικά αναβαθμίστηκε, ο νέος χώρος διακίνησης αυτοκινήτων του Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο οποίος είναι και ο μεγαλύτερος της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η φόρτωση και μεταφόρτωση πραγματοποιείται  με λιμενεργάτες του Ο.Λ.Π. Α.Ε., οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν και λειτουργούν βάσει των ευρωπαϊκών προδιαγραφών, υπό την εποπτεία και βοήθεια και των μεγάλων εταιριών κατασκευής και διακίνησης αυτοκινήτων.