ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων προχωρά ο ΟΔΔΗΧ

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων προχωρά ο ΟΔΔΗΧ

Σε δημοπρασία εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, 13 εβδομάδων και ποσού 1 δις. ευρώ προχωρά ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) σήμερα Τρίτη.

Τα γραμμάτια, άυλης μορφής, λήγουν στις 23 Μαρτίου του 2012, ενώ ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011.

Η δημοπρασία θα γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους.

Βάσει του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών, παρέχεται και η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα των 2 εργάσιμων ημερών μετά το τέλος της.

Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις.

Για τα έντοκα γραμμάτια δεν θα δοθεί καμία προμήθεια.