ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναστασόπουλος στο Newsbomb.gr: «Αυτός είναι ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας - Όσα πρέπει να γνωρίζετε»

Αναστασόπουλος στο Newsbomb.gr: «Αυτός είναι ο Νέος Πτωχευτικός Κώδικας - Όσα πρέπει να γνωρίζετε»

Πολλά έχουν γραφτεί για τον νέο Πτωχευτικό Κώδικα ο οποίος έρχεται να αντικαταστήσει όλα τα παλαιότερα νομοθετήματα ρύθμισης και απαλλαγής χρεών όπως ο νόμος Κατσέλη, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων κλπ. -  Ο δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος  μιλά στο Newsbomb.gr και μας αναλύει τι τελικά θα ισχύσει με το Νέο Πτωχευτικό Κώδικα - Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δανειολήπτες. 

«Στη πραγματικότητα μιλάμε για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας «Δεύτερη ευκαιρία για επιχειρηματίες» στην οποία υπάρχει ρητή πρόβλεψη για υπαγωγή σε έναν ενιαίο Κώδικα απαλλαγής χρεών νοικοκυριών και επιχειρήσεων» ανέφερε ο κ. Αναστασόπουλος.

Ο νέος Κώδικας τιτλοφορείται ως «Κώδικας διευθέτησης οφειλών και παροχής δεύτερης ευκαιρίας».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο «η καινοτομία του έγκειται στο ότι για πρώτη φορά δίνεται η ευκαιρία στα νοικοκυριά, εφόσον δεν μπορούν να αποπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, να υποβάλλουν αίτηση πτώχευσης, να εκποιείται όλη η περιουσία τους και στην συνέχεια να παίρνουν απαλλαγή από τα χρέη τους» υπογράμμισε.

Βεβαίως υπήρχε και μια αντίστοιχη διαδικασία με τον νόμο Κατσέλη στο παρελθόν, Ωστόσο όπως μας εξηγεί ο κ. Αναστασόπουλος «η βασική διαφορά του είναι ότι πλέον πτώχευση για το νοικοκυριό θα σημαίνει ρευστοποίηση της κύριας κατοικίας του και σε ορισμένες περιπτώσεις απώλεια της κυριότητας της κατοικίας και μίσθωσή της στον οφειλέτη».


Με τον νέο Κώδικα, δίνεται η δυνατότητα σε όσα ευάλωτα νοικοκυριά, δηλαδή σε νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα και μικρή ακίνητη περιουσία, να ζητούν να εξαιρεθεί από την πτωχευτική περιουσία, δηλαδή από τον πλειστηριασμό, η κύρια κατοικία τους, χάνοντας όμως την κυριότητά της με δικαίωμα να παραμείνουν στο σπίτι τους ως ενοικιαστές.

Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη... Τις λεπτομέρειες και τις «παγίδες» αναδεικνύει ο Δημήτρης Αναστασόπουλος μέσα από το Newsbomb.gr.

Θα δημιουργηθεί ένας νέος Φορέας ο οποίος θα αγοράζει το σπίτι των ευάλωτων νοικοκυριών, καταβάλλοντας την εμπορική αξία της κατοικίας στον σύνδικο της πτώχευσης και στη συνέχεια θα νοικιάζεται το σπίτι στον δανειολήπτη για 12 χρόνια.

«Θα μετατρέπεται δηλαδή ο ιδιοκτήτης σε ενοικιαστή της κατοικίας του για 12 έτη με δικαίωμα επαναγοράς» τόνισε ο κ. Αναστασόπουλος.

Σε αυτό «κρύβεται» και μία πολύ σημαντική παγίδα καθώς όπως αναφέρει «το παράδοξο όμως στην όλη υπόθεση είναι ότι για να επαναγοράσει την κατοικία του ο οφειλέτης δεν θα αρκεί μόνο να καταβάλει στην ώρα τους τα μισθώματα προς τον Φορέα, θα πρέπει την ίδια στιγμή να καταβάλει με τη λήξη της 12ετίας και ένα αντίτιμο το οποίο θα ανταποκρίνεται στην αξία του σπιτιού την στιγμή της επαναγοράς» επισημαίνει ο δικηγόρος.

Έτσι «ο Φορέας θα εκμεταλλεύεται το ακίνητο για 12 χρόνια εισπράττοντας ενοίκιο και τυχόν επιδότηση ενοικίου από το Ελληνικό Δημόσιο, εφόσον την δικαιούται ο δανειολήπτης, και στην πορεία θα του πουλάει το σπίτι εισπράττοντας ένα ποσό το οποίο θα ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του ακινήτου» διευκρίνισε ο κ. Αναστασόπουλος.

Επίσης, στον νέο πτωχευτικό Κώδικα προβλέπεται σημαντική μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς για τα ακίνητα που δεν θα βρεθεί ενδιαφερόμενος πλειοδότης.

«Αυτό δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το τι ποσά τελικά θα καταφέρουν να εισπράξουν οι πιστωτές μέσω της εκποίησης των ακινήτων και αν ενδεχομένως οι κοινωνικές επιπτώσεις θα είναι μεγαλύτερες από το όφελος που θα αποκομίσουν μέσω της διαδικασίας αυτής οι πιστωτές» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δικηγόρος.

Αναλυτικά ποια θα είναι η διαδικασία της πτώχευσης - Πώς θα παίρνει την απαλλαγή από τα χρέη το νοικοκυριό και σε ποια αξία τελικά θα πλειστηριάζονται τα ακίνητα μας εξηγεί αναλυτικά δικηγόρος Δημήτρης Αναστασόπουλος

Πως θα γίνεται η αίτηση για πτώχευση από το νοικοκυριό

Στις πτωχεύσεις μικρού αντικειμένου που εντάσσονται τα νοικοκυριά θα εφαρμόζεται απλοποιημένη και σύντομη διαδικασία.
Η αίτηση πτώχευσης θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας στο οποίο θα δημοσιεύεται για διάστημα τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση που εντός της ανωτέρω περιόδου δεν υποβληθεί παρέμβαση κατά της αίτησης, τότε η αίτηση θα γίνεται δεκτή με μόνη την διαπίστωση από το πτωχευτικό δικαστήριο της παρέλευσης της χρονικής περιόδου.
Αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο για την κήρυξη της πτώχευσης θα είναι το Ειρηνοδικείο, στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του.

Τι θα βγαίνει στον πλειστηριασμό

Η πτωχευτική περιουσία θα περιλαμβάνει το σύνολο της περιουσίας που ανήκει στον οφειλέτη κατά την κήρυξη της πτώχευσης, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

Στην πτωχευτική περιουσία, για το χρονικό σημείο από την κήρυξη της πτώχευσης μέχρι την απαλλαγή του πτωχού, θα ανήκει το μέρος του ετησίου εισοδήματός του οφειλέτη που υπερβαίνει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης. Οποιοδήποτε ποσό δηλαδή πάνω από τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης θα δίνεται στους πιστωτές.
Σε περίπτωση που η πτωχευτική περιουσία περιλαμβάνει την κύρια κατοικία του πτωχού ή/και άλλα πάγια περιουσιακά του στοιχεία που υπερβαίνουν σε αξία το 10% των συνολικών του υποχρεώσεων, εφόσον η ελάχιστη αξία τους δεν υπολείπεται των εκατό χιλιάδων (100.000) Ευρώ, τότε δεν θα έχει υποχρέωση να καταβάλλει κανένα ποσό από το εισόδημά του ανεξαρτήτως ύψους εισοδήματος.

Πώς θα πλειστηριάζονται τα ακίνητα

Μετά την ολοκλήρωση της απογραφής ο σύνδικος θα προβαίνει αμελλητί στη ρευστοποίηση του ενεργητικού της περιουσίας του οφειλέτη.
Ο πλειστηριασμός θα γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα και θα είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές.
Τα πράγματα που πλειστηριάζονται θα κατακυρώνονται στον πλειοδότη που προσφέρει τη μεγαλύτερη τιμή.

Σε ποια τιμή θα βγαίνουν στον πλειστηριασμό

Η πλειοδοσία θα αρχίζει με βάση την τιμή της πρώτης προσφοράς κατόπιν εκτίμησης δυο πιστοποιημένων εκτιμητών.
Εφόσον ο πλειστηριασμός κηρυχθεί άγονος, αυτός θα επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία που ορίζεται από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού.
Στην επαναληπτική διαδικασία η τιμή πρώτης προσφοράς θα μειώνεται στα τρία τέταρτα (3/4) της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών.
Σε περίπτωση που απαιτηθεί επανάληψη, τότε θα διεξάγεται με τιμή πρώτης προσφοράς ίση προς το ένα δεύτερο (1/2) της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών.

Εάν και ο πλειστηριασμός αυτός αποβεί άγονος, ο σύνδικος υποβάλλει αμελλητί στον εισηγητή αίτηση για τη μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς ή την έγκριση όρων που θα διευκολύνουν την εκποίηση του πράγματος, περιλαμβανομένης της ελεύθερης εκποίησης με συγκεκριμένο τίμημα.
Σε περίπτωση που δεν έχει επιτευχθεί η μεταβίβαση του πράγματος εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών από την έκδοση της διάταξης του εισηγητή, ο σύνδικος θα επαναλαμβάνει τον πλειστηριασμό χωρίς τιμή πρώτης προσφοράς και σε περίπτωση που και αυτός ο πλειστηριασμός αποβεί άγονος, η κυριότητα θα περιέρχεται στο Δημόσιο.

Πότε θα παίρνει απαλλαγή από τα χρέη του ο οφειλέτης

Ο οφειλέτης θα απαλλάσσεται πλήρως από κάθε οφειλή προς τους πτωχευτικούς πιστωτές, ανεξαρτήτως του αν έχουν αναγγελθεί ή όχι, σε ένα ή τρία από την ημερομηνία κήρυξης της πτώχευσης.

Ρητώς διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή του οφειλέτη εκ της πρωτοφειλής ή εγγυήσεως δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις έναντι των λοιπών συνοφειλετών ή εγγυητών που ενέχονται εκ του νόμου ή δυνάμει δικαιοπραξίας.


Τι θα γίνεται με την κύρια κατοικία

Σε περίπτωση που το νοικοκυριό θεωρείται ευάλωτο, δηλαδή πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και αντικειμενικά κριτήρια, τότε θα δύναται να υποβάλει αίτημα στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης για τη μεταβίβαση σε αυτόν της κύριας κατοικίας του και την μίσθωσή της από αυτόν.

Το τίμημα της μεταβίβασης που θα καταβάλει ο Φορέας για την απόκτηση της κυριότητας θα ισούται προς την εμπορική αξία του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του οφειλέτη επί της πρώτης κατοικίας σύμφωνα με εκτίμηση πιστοποιημένου εκτιμητή.

Η καταβολή του τιμήματος σύμφωνα με τα ανωτέρω συνεπάγεται τη μεταβίβαση του ιδιοκτησιακού δικαιώματος στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και την ματαίωση του πλειστηριασμού σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης.
Ο Φορέας θα αποκτά το ιδιοκτησιακό δικαίωμα του δικαιούχου ελεύθερο από κάθε βάρος ή διεκδίκηση τρίτου.

Η διάρκεια της μίσθωσης προς στο ευάλωτο νοικοκυριό θα είναι (12)δωδεκαετής.

Εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το σύνολο των μισθωμάτων για την διάρκεια της μίσθωσης, τότε θα δικαιούται στην μεταβίβαση της κυριότητας της κύριας κατοικίας στον ίδιο έναντι τιμήματος επαναγοράς. Το τίμημα επαναγοράς, θα ανταποκρίνεται στην εμπορική αξία του ακινήτου κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος επαναγοράς και θα διασφαλίζει προς όφελος του Φορέα εύλογη συμμετοχή σε τυχόν υπεραξία του ακινήτου ή, σε περίπτωση όπου η αξία του ακινήτου έχει μειωθεί σε σχέση προς το τίμημα που κατέβαλε για την απόκτησή του ο Φορέας, την εύλογη προσαρμογή του προς όφελος του οφειλέτη.

Σε περίπτωση που το δικαίωμα αυτό ασκηθεί πριν την συμβατική λήξη της μίσθωσης, δηλαδή πριν τη λήξη της 12ετίας, τότε επιπλέον του ανωτέρω τιμήματος επαναγοράς ο οφειλέτης θα οφείλει να καταβάλει στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης την τρέχουσα αξία των μισθωμάτων που οφείλονται μέχρι τη λήξη της μισθωτικής περιόδου.

Πότε καταγγέλλεται η μίσθωση της κατοικίας

Η μίσθωση καταγγέλλεται εφόσον ο μισθωτής είναι υπερήμερος ως προς την καταβολή τριών μισθωμάτων και η υπερημερία δεν θεραπευθεί ως προς το σύνολό της εντός μηνός από τη σχετική όχληση του μισθωτή. Η καταγγελία επέρχεται αυτοδικαίως με την άκαρπη παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας ενός μηνός.
Σε περίπτωση καταγγελίας ο οφειλέτης υποχρεούται σε απόδοση του μισθίου κατά τις κοινές διατάξεις περί μίσθωσης ακινήτου. Η καταγγελία της μίσθωσης αυτοδικαίως προκαλεί και την κατάργηση του δικαιώματος επαναγοράς.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο ευάλωτος δικαιούται στεγαστικού επιδόματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4472/2017, αυτό θα καταβάλλεται στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης σε μερική εξόφληση του μισθώματος.

Ερωτηθείς αν τελικά, ο νέος Κώδικας είναι καλύτερος από το νόμο Κατσέλη, ο κ. Αναστασόπουλος απαντά «όχι, σε καμία περίπτωση» τόνισε ο δικηγόρος και εξηγεί το γιατί «αν ένα νοικοκυριό, έχει υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή στο νόμο Κατσέλη και περιμένει να συζητηθεί η αίτησή του τότε θα πρέπει να εμμείνει στην αρχική του απόφαση και να επιλέξει να συνεχίσει τη διαδικασία υπαγωγής καθότι ο νέος Κώδικας ξεκάθαρα οδηγεί το νοικοκυριό στην πτώχευση ρευστοποιώντας την κύρια κατοικία του και στην καλύτερη περίπτωση μετατρέποντας τον οφειλέτη σε ενοικιαστή της κατοικίας του» κατέληξε.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στη Μόρια: Συνέντευξη Τύπου το απόγευμα - Ποιοι υπουργοί μεταβαίνουν στην Μυτιλήνη