ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν φορολογείται ο ιδιοκτήτης οικοπέδου για κτίσμα που ανεγέρθηκε με δαπάνες του ενοικιαστή

Δεν φορολογείται ο ιδιοκτήτης οικοπέδου για κτίσμα που ανεγέρθηκε με δαπάνες του ενοικιαστή
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ο εκμισθωτής δεν φορολογείται για εισόδημα από εκμισθούμενη οικοδομή, εφόσον έχει συμφωνηθεί συμβατικά με τον μισθωτή ότι ο τελευταίος θα του παραδώσει, μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης, το ακίνητο ελεύθερο κτισμάτων, κατεδαφίζοντας αυτά ολοκληρωτικά με δικά του έξοδα.

Σε συγκεκριμένη υπόθεση που εξέτασε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είχε συμφωνηθεί ότι η μισθώτρια εταιρεία θα παρέδιδε στον εκμισθωτή το κτίριο μόνο σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης, πράγμα το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι την κοινοποίηση των προσβαλλόμενων οριστικών πράξεων.

Υπό το πρίσμα αυτό η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκανε δεκτή την προσφυγή του εκμισθωτή, κρίνοντας ότι ο εκμισθωτής θα φορολογηθεί μόνο για το εισόδημα που προκύπτει από το μηνιαίο μίσθωμα που του καταβάλλεται και όχι για την αξία των κτισμάτων που ανεγέρθησαν επί του οικοπέδου του, αφού δεν θα παραμείνουν στην κυριότητά του μετά το πέρας της μίσθωσης.