ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στον ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου από την 1η Ιουλίου

Τι αλλάζει στον ΦΠΑ του ηλεκτρονικού εμπορίου από την 1η Ιουλίου
Pixabay

Από την 1η Ιουλίου 2021 αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή οι νέες τροποποιήσεις της Οδηγίας του ΦΠΑ που θα διευκολύνουν τις διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχείρησης και τελικού καταναλωτή, μη υποκείμενου στον φόρο.

Ειδικά για τις εξ αποστάσεως ενδοενωσιακές πωλήσεις αγαθών προς τελικούς καταναλωτές που βρίσκονται σε άλλα κράτη μέλη (distance sales), οι επιχειρήσεις της ΕΕ οφείλουν, με το ισχύον σήμερα καθεστώς, να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ και να αποδίδουν ΦΠΑ στο κράτος μέλος του καταναλωτή, όταν οι πωλήσεις τους υπερβαίνουν το όριο της εξ αποστάσεως πώλησης που ορίζεται σε 35.000 ή 100.000 ευρώ ανάλογα με το κατώτατο όριο που ισχύει σε αυτό.

Με το νέο πλαίσιο το παραπάνω όριο καταργείται και οι επιχειρήσεις θα μπορούν υπό προϋποθέσεις να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ σε ένα μόνο κράτος μέλος και να υποβάλλουν σε αυτό δηλώσεις ΦΠΑ καθώς και να καταβάλλουν τον ΦΠΑ που οφείλεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η απόδοση του ΦΠΑ θα πραγματοποιείται με την χρήση μιας «μεγαλύτερης» μονοαπευθυντικής θυρίδας που θα ονομάζεται One Stop Shop (ΟSS) και θα αποτελεί επέκταση της ήδη υπάρχουσας μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας ΦΠΑ (Mini One Stop Shop - MOSS) που χρησιμοποιείται επιτυχώς για την απόδοση του ΦΠΑ σχετικά με τις τηλεπικοινωνιακές, ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες.

Προς διευκόλυνση των πολύ μικρών επιχειρήσεων θα συνεχίσει να υφίσταται υπό προϋποθέσεις το κατώτατο ετήσιο όριο των 10.000 ευρώ μέχρι το οποίο ο ΦΠΑ οφείλεται στο κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση.

Οι ρυθμίσεις αυτές εκτιμάται ότι θα απλουστεύσουν τις υποχρεώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου, θα μειώσουν το διοικητικό τους βάρος και θα συμβάλουν στην εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ.

Ροή Ειδήσεων