ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φύλλο και φτερό καταθέσεις, εισοδήματα και δαπάνες

Φύλλο και φτερό καταθέσεις, εισοδήματα και δαπάνες

Σχέδιο λεπτομερούς παρακολούθησης όλων των οικονομικών κινήσεων των φορολογουμένων, με στόχο την πάταξη της φοροδιαφυγής και την βελτίωση των εσόδων προωθεί το υπ. Οικονομικών με τροπολογία που κατατέθηκε στη βουλή.

Το σχέδιο στηρίζεται στην ηλεκτρονική καταγραφή όλων των περιουσιακών στοιχείων όλων των Ελλήνων έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια πλήρης βάση δεδομένων, αλλά και στην πλήρη καταγραφή των δαπανών που θα πραγματοποιούν οι φορολογούμενοι, ενώ ταυτόχρονα θα προσδιορίζονται, με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, οι Πραγματικές Δαπάνες Διαβίωσης .

Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό εισόδημα που θα εμφανίζουμε στη φορολογική μας δήλωση, δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό που θα προκύπτει με βάση τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης. Και αν αυτό συμβαίνει, τότε θα φορολογούμαστε με βάση τις πραγματικές δαπάνες διαβίωσης και όχι το πραγματικό εισόδημα που θα δηλώνουμε.

Διαβάστε περισσότερα στο Fpress