ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων έως 30/11

Παράταση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων έως 30/11

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται για όλους τους υπόχρεους η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων της

παρ.1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ (π.δ.186/1992), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2011, μέχρι 30/11/2012, ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ.

Η ίδια προθεσμία, διευκρινίζεται, ισχύει και για τα ισοζύγια της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ, για τη διαχειριστική περίοδο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011