ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο ΟΠΕ υλοποιεί επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευμάτων

Ο ΟΠΕ υλοποιεί επιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευμάτων

Eπιχειρησιακό σχέδιο προώθησης κατεψυγμένων αλιευμάτων υλοποιεί ο Ελληνικός οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007 - 2013.

Στις δράσεις που ετοιμάζει ο ΟΠΕ, προβλέπεται η συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στη διεθνή έκθεση ESE, στις Βρυξέλλες το 2013, με σκοπό την ενημέρωση των διανομέων και εισαγωγέων για τα προϊόντα και τον δυναμισμό του κλάδου των κατεψυγμένων αλιευμάτων, καθώς και την προώθηση των προϊόντων. Στο πλαίσιο της συμμετοχής της χώρας μας στη διεθνή έκθεση θα πραγματοποιηθούν γευστικές δοκιμές προϊόντων, εκτελεσμένες από chef.

Ο ΟΠΕ προκήρυξε πρόχειρο διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο «Συμμετοχή στη Δ.Ε.ESE 2013 κατεψυγμένων αλιευμάτων».

Το έργο θα έχει διάρκεια έξι μήνες και ο προϋπολογισμός του ορίζεται έως τα 44.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου, οδός Μαρίνου Αντύπα 86-88, Ηλιούπολη.