ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με 17,75% το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην ΑΕΓΕΚ

Με 17,75% το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην ΑΕΓΕΚ

Μέτοχος της εισηγμένης εταιρείας ΑΕΓΕΚ καθίσταται το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, το έμμεσο ποσοστό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, επί των δικαιωμάτων ψήφου της ΑΕΓΕΚ από 0% ανήλθε σε 17,75% που αντιστοιχεί σε 5.909.897 κοινές ονομαστικές, με δικαίωμα ψήφου, μετοχές επί συνόλου 33.301.715 μετοχών της εκδότριας εταιρείας, λόγω απόκτησης από το Ταμείο μετοχών της Alpha Bank μετά τη συμμετοχή του στην αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας.